Proceeding: RIG.271.8.2021 „Remont toalet w budynku Zespołu Szkół w Krzywiniu”

Mikołaj Żak
Gmina Krzywiń
Deadlines:
Published : 05-07-2021 16:19:00
Placing offers : 21-07-2021 09:00:00
Offers opening : 21-07-2021 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
oswiadczenia-zalacznik nr 2.doc doc 76.5 2021-07-05 16:19:00 Proceeding
oswiadczenia-zalacznik nr 2a.doc doc 80 2021-07-05 16:19:00 Proceeding
oswiadczenia-zalaczniki-3-5.doc doc 80.5 2021-07-05 16:19:00 Proceeding
oświadczenia-załącznik-6.docx docx 21.38 2021-07-05 16:19:00 Proceeding
siwz-zalacznik-oferta.doc doc 118 2021-07-05 16:19:00 Proceeding
SWZ Remont toalet w budynku Zespołu Szkół w Krzywiniu.docx docx 180.83 2021-07-05 16:19:00 Proceeding
UMOWA- wzór zał nr 7.doc doc 180.5 2021-07-05 16:19:00 Proceeding
08d93fb7-e199-b81b-9d1b-400001f6b9ff.pdf pdf 120.21 2021-07-05 16:19:00 Proceeding
Projekt toalet ZS Krzywiń.zip zip 16499.91 2021-07-05 16:19:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert -Toalety.docx docx 26.29 2021-07-21 12:05:09 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 149.82 2021-07-27 14:55:07 Public message

Announcements

2021-07-27 14:55 Mikołaj Żak Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Remont toalet w budynku Zespołu Szkół w Krzywiniu”.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-07-21 12:05 Mikołaj Żak Zamawiający w załączeniu przekazuje informacje z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].docx

2021-07-21 09:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 400 000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 315