Proceeding: A-ZP.381.44.2021.AS Zakup rekordów baz danych b2b i b2c na potrzeby realizacji badań CATI, w formie licencji na 3 lata. Zapotrzebowanie obejmuje 25 000 rekordów w ramach bazy b2b oraz 15 000 rekordów w ramach bazy b2c rocznie.

Deadlines:
Published : 05-07-2021 11:00:00
Placing offers : 22-07-2021 08:30:00
Offers opening : 22-07-2021 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ A-ZP.381.44.2021.AS podpisany.pdf pdf 668.95 2021-07-05 11:00:00 Proceeding
Zał. 1 - oferta.DOC DOC 2015 2021-07-05 11:00:00 Proceeding
Zał. 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków 125 ust. 1 wariant 2.doc doc 3967 2021-07-05 11:00:00 Proceeding
Zał. 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków 125 ust. 1 wariant.doc doc 2005.5 2021-07-05 11:00:00 Proceeding
Zał. 2 - oświadczenie wstepny_125u1 wariant 1.doc doc 3967.5 2021-07-05 11:00:00 Proceeding
Zał. 2 - oświadczenie wstepny_125u1 wariant 2.doc doc 2008 2021-07-05 11:00:00 Proceeding
Zał. 3 - oświadczenie o aktualności informacji A-ZP.381.44.2021.AS.doc doc 1996.5 2021-07-05 11:00:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 75.28 2021-07-05 11:00:00 Proceeding
Informacja o przedłużeniu terminu skł.ofert A-ZP.381.44.2021.AS.pdf pdf 270.18 2021-07-13 13:02:07 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 27.13 2021-07-13 13:02:07 Public message
zmiana SWZ A-ZP.381.44.2021.AS.pdf pdf 481.29 2021-07-14 15:33:42 Public message
Informacja z otwarcia ofert A-ZP.381.44.2021.AS.pdf pdf 240.22 2021-07-23 08:00:36 Public message
informacja - wybor A-ZP.381.44.2021.AS podpisana.pdf pdf 260.05 2021-08-02 09:42:39 Public message

Announcements

2021-08-02 09:42 Anna Stokowiec Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja - wybor A [...].pdf

2021-07-23 08:00 Anna Stokowiec Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-22 08:33 Anna Stokowiec Anna Stokowiec is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Anna Stokowiec's Personal Meeting Room

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/7985992043?pwd=SjVmblVvUk15cDQ3NWl6cHBXbWUrZz09

Meeting ID: 798 599 2043
Passcode: wzQM3S

godz. 09:00
2021-07-22 08:30 Buyer message 59 040 zł brutto
2021-07-14 15:33 Anna Stokowiec Zmiana treści SWZ

zmiana SWZ A-ZP.381. [...].pdf

2021-07-13 13:02 Anna Stokowiec Informacja o zmianie terminu składania ofert

Informacja o przedłu [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 344