Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 32/ZP/21 Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w zakresie przystosowania do podłączenia maszyn i urządzeń w laboratorium w budynku nr 5 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni im. Bohaterów Westerplatte przy ul. Śmidowicza 69, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 1859

Zamówienia Publiczne
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Department: Sekcja Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 25-06-2021 08:52:00
Placing offers : 14-07-2021 09:00:00
Offers opening : 14-07-2021 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 91.14 2021-06-25 08:52:00 Proceeding
SWZ 32.docx docx 355.42 2021-06-25 08:52:00 Proceeding
SWZ 32.pdf pdf 1551.52 2021-06-25 08:52:00 Proceeding
Decyzja konserwatora.pdf pdf 3552.96 2021-06-25 08:52:00 Proceeding
Pozwolenie na budowę.pdf pdf 4608.25 2021-06-25 08:52:00 Proceeding
Przedmiar robót1.pdf pdf 285.08 2021-06-25 08:52:00 Proceeding
Specyfik Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.pdf pdf 189.84 2021-06-25 08:52:00 Proceeding
Opis techniczny.pdf pdf 179.21 2021-06-25 08:52:00 Proceeding
Rys. nr 1 - Schemat zasilania laboratorium.pdf pdf 845.75 2021-06-25 08:52:00 Proceeding
Rys. nr 2 - Rozdzielnica główna warsztatu RGW - schemat.pdf pdf 1201.05 2021-06-25 08:52:00 Proceeding
Rys. nr 3 - Rozdzielnica główna warsztatu RGW - elewacje.pdf pdf 963.86 2021-06-25 08:52:00 Proceeding
Rys. nr 4 - Rozdzielnica główna laboratorium RGL - schemat.pdf pdf 946.63 2021-06-25 08:52:00 Proceeding
Rys. nr 5 - Rozdzielnica główna laboratorium RGL - elewacje.pdf pdf 865.22 2021-06-25 08:52:00 Proceeding
Rys. nr 6 - Rozdzielnica laboratorium RL - schemat.pdf pdf 1157.21 2021-06-25 08:52:00 Proceeding
Rys. nr 7 - Rozdzielnica laboratorium RL - elewacje.pdf pdf 1066.52 2021-06-25 08:52:00 Proceeding
Rys. nr 8 - Rozdzielnica spawalni RS - schemat i elewacje.pdf pdf 932.17 2021-06-25 08:52:00 Proceeding
Rys. nr 9 - Rozdzielnica warsztatu dolnego RWd - schemat i elewacje.pdf pdf 871.88 2021-06-25 08:52:00 Proceeding
Rys. nr 10 - Rozdzielnica warsztatu górnego RWg - schemat i elewacje.pdf pdf 942.64 2021-06-25 08:52:00 Proceeding
zapytania I.pdf pdf 322.51 2021-07-05 13:10:08 Public message
Opis PB.pdf pdf 237.71 2021-07-05 13:10:08 Public message
Rys. nr 1 - Plan usytuowania budynku nr 5.pdf pdf 7694.85 2021-07-05 13:10:08 Public message
Rys. nr 2 - Schemat zasilania laboratorium.pdf pdf 840.26 2021-07-05 13:10:08 Public message
Rys. nr 3 - Instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego.pdf pdf 1923.44 2021-07-05 13:10:08 Public message
Rys. nr 4 - Instalacje elektryczne.pdf pdf 1705.4 2021-07-05 13:10:08 Public message
zapytania II.pdf pdf 325.8 2021-07-08 10:26:48 Public message
Szkic bud 5 do zapytań II.pdf pdf 126.08 2021-07-08 10:26:48 Public message
Ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 35.54 2021-07-08 10:37:40 Public message
informacja z otwarcia 32.pdf pdf 257.37 2021-07-14 10:02:01 Public message
Zawiadomienie o wyborze 32.pdf pdf 667.74 2021-08-03 11:29:01 Public message
32 Informacja o finansowaniu.pdf pdf 325.75 2021-07-14 09:00:00 Public message

Announcements

2021-08-03 11:29 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-07-14 10:02 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-14 09:00 Buyer message Informacja o wysokości środków

32 Informacja o fina [...].pdf

2021-07-08 10:37 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-07-08 10:26 Zamówienia Publiczne Zapytania II

zapytania II.pdf

Szkic bud 5 do zapyt [...].pdf

2021-07-05 13:10 Zamówienia Publiczne Zapytania I i odpowiedzi

zapytania I.pdf

Opis PB.pdf

Rys. nr 1 - Plan usy [...].pdf

Rys. nr 2 - Schemat [...].pdf

Rys. nr 3 - Instalac [...].pdf

Rys. nr 4 - Instalac [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 653