Proceeding: GR.273.95.1.2021 Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Winiary dz. 28, 26/6 (etap III) inspektor branży drogowej

Krzysztof Kaźmierski
Gmina Gniezno Department: Referat gospodarki i rozwoju
Deadlines:
Published : 23-06-2021 12:45:00
Placing offers : 26-06-2021 15:00:00
Offers opening : 26-06-2021 15:01:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Opis przedmiotu zamówienia _drogowy.docx docx 16.68 2021-06-23 12:45:00 Proceeding
umowa_Inspektor_wzór_drogowiec.doc doc 51 2021-06-23 12:45:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego Szczegóły zamówienia zawarto w opisie stanowiącym załącznik do zapytania oraz w projekcie umowy. Cena oferty dotyczy całego zamówienia. Cenę proszę określić kwotowo 1 service Gmina Gniezno
Aleje Władysława Stanisława Reymonta 9-11
62-200, Gniezno
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5789 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew do 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Zgodnie z zapisami przedmiotu zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Warunki udziału - a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania tych uprawnień b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Proszę potwierdzić wpisując "Posiadam" (0)
Unlock the form

The number of page views: 156