Proceeding: Wykonanie ekspertyzy i opracowanie koncepcji przyłączenia do sieci dystrybucyjnej elektrowni fotowoltaicznej

Deadlines:
Published : 23-06-2021 12:26:00
Placing offers : 28-06-2021 15:00:00
Offers opening : 29-06-2021 08:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 41 375 47-00 lub 47-10

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
schemat stacji 110 kV.pdf pdf 279.94 2021-06-23 12:26:00 Proceeding
Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci.pdf pdf 4785.32 2021-06-23 12:26:00 Proceeding
prawomocna decyzja na budowe farmy fotowoltaicznej 7MW.pdf pdf 4506.74 2021-06-23 12:26:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie ekspertyzy i opracowanie koncepcji przyłączenia do sieci dystrybucyjnej elektrowni fotowoltaicznej Wykonanie zadania związanego z przyłączeniem do stacji 110/6/15 kV Końskie PEC Sp. z o. o. źródeł PV o Mocy 7MW oraz 35MW. I. Wykonanie ekspertyzy dotyczącej wpływu przyłączonych źródeł na sieć dystrybucyjną PEC w Końskich Sp. z o. o. jako operatora OSD oraz wpływu na sieć dystrybucyjną operatora nadrzędnego PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko - .Kamienna II. Zakres ekspertyzy: 1. Określenie możliwej do przyłączenia mocy na poziomie napięcia 110kV do stacji Końskie PEC; 2.. Wyznaczenie mocy możliwej do przyłączenia na poziomie SN (tylko 15kV) do stacji Końskie PEC 110/6/15kV. 3. Opracowanie koncepcji przyłączenia planowanych elektrowni fotowoltaicznych. 4. Wykonanie ekspertyzy wpływu przyłączenia planowanych elektrowni fotowoltaicznych. Sieć dystrybucyjna PEC to: Stacja 110/6/15kV zlokalizowana w Końskich ul. Odlewnicza 5, pracująca w układzie H4 i zasilana liniami 110kV Końskie Stary Młyn i Końskie Zachód (praca w pierścieniu). Stacja nasza stanowi element sieci dystrybucyjnej PGE na odcinku Skarżysko Bór - Stąporków - Końskie Stary młyn - Końskie PEC - Końskie Zachód - Opoczno. W stacji Końskie PEC są zainstalowane 2 transformatory mocy 2x16 MVA, 110/6/15/kV. Aktualnie zamówiona moc w PGE Dystrybucja przez PEC wynosi 7MW. Istnieje więc duża rezerwa mocy. Odległość planowanych źródeł od stacji Końskie PEC wynosi około 2,5km. 7MW - PEC w Końskich posiada pozwolenie na budowę farmy, w ekspertyzie należy uwzględnić więc przyłączenie tej farmy do sieci. 35MW - wniosek o wydanie warunków technicznych został złożony. 1 pc. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.
Armii Krajowej 5
26-200, Końskie
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5789 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 09.07.2021 Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 158