Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00086949/01 Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Narodowego Spisu Powszechnego 2021 na terenie województwa pomorskiego na potrzeby Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części: Część I - Publikacja materiałów reklamowych w drukowanej prasie regionalnej na terenie województwa pomorskiego Część II – Publikacja materiałów reklamowych w rozgłośniach radiowych na terenie województwa pomorskiego oraz prowadzenie promocji na Facebooku

Deadlines:
Published : 18-06-2021 08:33:00
Placing offers : 24-06-2021 10:00:00
Offers opening : 24-06-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 12840.95 2021-06-18 08:33:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia_.pdf pdf 334.02 2021-06-18 08:33:00 Proceeding
Załączniki.zip zip 54422.78 2021-06-18 08:33:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 549.84 2021-06-24 11:10:32 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 992.91 2021-07-01 11:13:57 Public message

Announcements

2021-07-01 11:13 Agata Maksymiuk Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-06-24 11:10 Agata Maksymiuk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-24 10:00 Buyer message 132000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 359