Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 07/21/WŻ Dostawa artykułów spożywczych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego w Sułkowicach.

Deadlines:
Published : 06-07-2021 08:17:00
Placing offers : 09-08-2021 11:00:00
Offers opening : 09-08-2021 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.docx docx 274.18 2021-07-06 08:17:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 2237.02 2021-07-06 08:17:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ.docx docx 29.62 2021-07-06 08:17:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 105.94 2021-07-06 08:17:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ.doc doc 31 2021-07-06 08:17:00 Proceeding
Załacznik nr 5 do SWZ.docx docx 23.68 2021-07-06 08:17:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.docx docx 23.19 2021-07-06 08:17:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ.docx docx 71.2 2021-07-06 08:17:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 283.01 2021-07-06 08:17:00 Proceeding
JEDZ.pdf pdf 96.46 2021-07-06 08:17:00 Proceeding
espd-request.xml xml 152.67 2021-07-06 08:17:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi nr 1.pdf pdf 408.17 2021-07-13 15:10:04 Public message
Pytania i odpowiedzi nr 2.pdf pdf 357.88 2021-07-22 15:24:29 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 195.79 2021-08-10 15:12:21 Public message
Informacja o wyborze oferty.PDF PDF 531.23 2021-09-01 14:09:48 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia.pdf pdf 310.13 2021-09-22 11:04:47 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy I.pdf pdf 56.31 2022-11-17 13:16:46 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy III.pdf pdf 54.71 2022-11-17 13:16:46 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy IV.pdf pdf 56.35 2022-11-17 13:16:46 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy V.pdf pdf 56.39 2022-11-17 13:16:46 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy VI.pdf pdf 56.35 2022-11-17 13:16:47 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy VII.pdf pdf 54.88 2022-11-17 13:16:47 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy VIII.pdf pdf 54.86 2022-11-17 13:16:47 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy X.pdf pdf 54.73 2022-11-17 13:16:47 Public message

Announcements

2022-11-17 13:16 Monika Tokarska Ogłoszenia o wykonaniu umowy

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2021-09-22 11:04 Monika Tokarska W załączeniu Zamawiający zamieszcza Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2021-09-01 14:09 Anna Winnikowska Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].PDF

2021-08-10 15:12 Monika Tokarska Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019, z późn. zm .) Zamawiający przedstawia informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-09 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 2 175 000,00 złotych brutto, w tym:
Część I – artykuły różne – dostawa do CSP Legionowo – 390 000,00 zł brutto
Część II – przyprawy do potraw, sosy i zupy w proszku – dostawa do CSP Legionowo – 31 000,00 zł brutto
Część III – słodycze – dostawa do CSP Legionowo – 75 000,00 zł brutto
Część IV – owoce i warzywa mrożone – dostawa do CSP Legionowo – 108 000,00 zł brutto
Część V – owoce i warzywa mrożone – dostawa do WAG Sułkowice – 23 000,00 zł brutto
Część VI – owoce i warzywa konserwowe – dostawa do CSP Legionowo – 129 000,00 zł brutto
Część VII – woda mineralna i soki owocowe – dostawa do CSP Legionowo – 192 000,00 zł brutto
Część VIII – wyroby kulinarne świeże i mrożone – dostawa do CSP Legionowo – 230 000,00 zł brutto
Cześć IX – wyroby kulinarne świeże i mrożone – dostawa do WAG Sułkowice – 26 000,00 zł brutto
Część X – mleko i jego przetwory – dostawa do CSP Legionowo – 815 000,00 zł brutto
Część XI – mleko i jego przetwory – dostawa do WAG Sułkowice – 145 000,00 zł brutto
Część XII – bazy do zup – dostawa do CSP Legionowo – 11 000,00 zł brutto
2021-07-22 15:24 Monika Tokarska Pytania i odpowiedzi nr 2

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-07-13 15:10 Monika Tokarska Pytania i odpowiedzi nr 1

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1048