Proceeding: 1.2021 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Adamowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Adamowie
Gmina Aleksandrów Łódzki Department: Ochotnicza Straż Pożarna w Adamowie
Deadlines:
Published : 15-06-2021 13:12:00
Placing offers : 24-06-2021 11:00:00
Offers opening : 24-06-2021 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 102.76 2021-06-15 13:12:00 Proceeding
SWZ.docx docx 94.88 2021-06-15 13:12:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 48.19 2021-06-16 13:17:30 Public message
Zmiany SWZ.docx docx 18.01 2021-06-16 13:17:30 Public message
SWZ po modyfikacji.docx docx 95.22 2021-06-16 13:17:30 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dn. 24.06.2021 r.doc doc 48.5 2021-06-24 12:07:04 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 320.63 2021-06-25 14:33:58 Public message

Announcements

2021-06-25 14:33 Ochotnicza Straż Pożarna w Adamowie Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-06-24 12:07 Ochotnicza Straż Pożarna w Adamowie Informacja z otwarcia ofert z dn.24.06.2021 r.

Informacja z otwarci [...].doc

2021-06-24 11:00 Buyer message 800.000,00 zł brutto
2021-06-16 13:17 Ochotnicza Straż Pożarna w Adamowie Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiany SWZ
SWZ po modyfikacji

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiany SWZ.docx

SWZ po modyfikacji.d [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 239