Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 25/2021 „Sukcesywna dostawa łączników montażowych żeliwnych rurowo – rurowych i rurowo – kołnierzowych, doszczelniaczy rurowych, złączy naprawczych rozbieralnych, nasuwek naprawczych żeliwnych dwudzielnych i trójdzielnych”

Deadlines:
Published : 14-06-2021 14:51:00
Placing offers : 29-06-2021 11:45:00
Offers opening : 29-06-2021 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
25_2021_łączniki.7z 7z 10.63 2021-06-14 14:51:00 Proceeding
swz.docx docx 66.55 2021-06-14 14:51:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1.doc doc 55.5 2021-06-14 14:51:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2.docx docx 19.76 2021-06-14 14:51:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 3.doc doc 107 2021-06-14 14:51:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 4.doc doc 71 2021-06-14 14:51:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - Laczniki.docx docx 17.83 2021-07-01 13:50:24 Public message
3_inf. o unieważnieniu postępowania.doc doc 30.5 2021-07-28 14:31:16 Public message
4_inf. z wyboru .doc doc 36 2021-07-28 14:31:49 Public message
Informacja z otwarcia ofert..docx docx 16.95 2021-08-04 08:14:30 Public message
5_inf. z wyboru .doc doc 43 2021-08-19 09:25:01 Public message

Announcements

2021-08-19 09:25 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Informacja z wyboru.

5_inf. z wyboru .doc

2021-08-04 08:14 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

Informacja z otwarci [...].docx

2021-07-28 14:31 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Informacja o wyborze oferty w części nr 4

4_inf. z wyboru .doc

2021-07-28 14:31 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Informacja o unieważnieniu postępowania w części nr 3.

3_inf. o unieważnien [...].doc

2021-07-01 13:50 Marek Kowalski W załączeniu informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2021-06-29 11:45 Buyer message zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Część nr 1 – 231 579,18 zł net – 284 842,39 zł brutto
Część nr 2 – 87 965,66 zł net – 108 197,76 zł brutto
Część nr 3 – 45 565,78 zł net – 56 045,91 zł brutto
Część nr 4 – 7 126,02 zł net – 8 765,00 zł brutto
Część nr 5 – 68 790,92 zł net – 84 612,83 zł brutto
Część nr 6 – 39 586,56 zł net – 48 691,47 zł brutto
Część nr 7 – 21 829,46 zł net – 26 850,24 zł brutto
Łącznie część nr 1 – nr 7 – 502 443,58 zł net – 618 005,60 zł brutto
2021-06-22 11:49 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Zamawiający przypomina, iż ofertę i oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 401