Proceeding: RIG.271.5.2021 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu, nr 111

Mikołaj Żak
Gmina Krzywiń
Deadlines:
Published : 10-06-2021 13:57:00
Placing offers : 01-07-2021 09:00:00
Offers opening : 01-07-2021 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
oswiadczenia-zalacznik nr 2.doc doc 73 2021-06-10 13:57:00 Proceeding
oswiadczenia-zalacznik nr 2a.doc doc 80.5 2021-06-10 13:57:00 Proceeding
oswiadczenia-zalaczniki-3-5.doc doc 80 2021-06-10 13:57:00 Proceeding
oświadczenia-załącznik-6.docx docx 21.44 2021-06-10 13:57:00 Proceeding
siwz-zalacznik-oferta.doc doc 117.5 2021-06-10 13:57:00 Proceeding
SWZ Bieżyń-do przetargu.docx docx 182.13 2021-06-10 13:57:00 Proceeding
UMOWA- wzór zał nr 7.doc doc 179 2021-06-10 13:57:00 Proceeding
08d92c01-b815-5a3e-b3a8-c00001c321b1.pdf pdf 131.03 2021-06-10 13:57:00 Proceeding
Dokumentacja techniczna.zip zip 27040.82 2021-06-11 09:28:55 Public message
ZAPYTANIE nr 1 wraz z odpowiedzią.pdf pdf 151.5 2021-06-21 16:38:45 Public message
ZAPYTANIE nr 2 wraz z odpowiedzią.pdf pdf 152.81 2021-06-25 14:50:55 Public message
Informacja z otwarcia ofert -Bieżyń.pdf pdf 107.4 2021-07-01 12:48:47 Public message
UNIEWAŻNIENIE postępowania.pdf pdf 137.89 2021-07-06 13:15:26 Public message

Announcements

2021-07-06 13:15 Mikołaj Żak Zamawiający publikuje informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

UNIEWAŻNIENIE postę [...].pdf

2021-07-01 12:48 Mikołaj Żak Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-01 09:00 Buyer message Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1 645 462,59 zł.
2021-06-25 14:50 Mikołaj Żak Zamawiający w załączeniu przekazuje treść zapytania nr 2 do przetargu wraz z odpowiedzią.

ZAPYTANIE nr 2 wraz [...].pdf

2021-06-21 16:38 Mikołaj Żak Zamawiający w załączeniu przekazuje treść zapytania do przetargu wraz z odpowiedzią.

ZAPYTANIE nr 1 wraz [...].pdf

2021-06-11 09:28 Mikołaj Żak Zamawiający udostępnia dokumentację techniczną dla przedmiotowego postępowania.

Dokumentacja technic [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 604