Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 26/ZP/21 Wykonanie remontu elewacji budynku nr 7 – Etap III – elewacja – w zakresie wymiany stolarki okiennej i renowacji drzwi

Zamówienia Publiczne
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Department: Sekcja Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 08-06-2021 13:38:00
Placing offers : 23-06-2021 09:00:00
Offers opening : 23-06-2021 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ 26.docx docx 344.8 2021-06-08 13:38:00 Proceeding
SWZ 26.pdf pdf 1516.6 2021-06-08 13:38:00 Proceeding
bud 7-PRZEDMIAR.pdf pdf 107.57 2021-06-08 13:38:00 Proceeding
Ogłoszenie 26.pdf pdf 92.02 2021-06-08 13:38:00 Proceeding
A0_SYTUACJA.pdf pdf 5517.42 2021-06-08 13:38:00 Proceeding
Dec 42z_2018_MH.pdf pdf 233.03 2021-06-08 13:38:00 Proceeding
OPIS TECHNICZNY.pdf pdf 1635.5 2021-06-08 13:38:00 Proceeding
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH.pdf pdf 5667.2 2021-06-08 13:38:00 Proceeding
S1.1_WYTYCZNE REKONSTRUKCJI OKIEN.pdf pdf 470.08 2021-06-08 13:38:00 Proceeding
S1_ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ_zakres.pdf pdf 758.97 2021-06-08 13:38:00 Proceeding
S2_ZESTAWIENIE DRZWI_zakres.pdf pdf 218.46 2021-06-08 13:38:00 Proceeding
ZN.5142.348.2.2018.KS_Pom Woj Konserwator Zabytków.pdf pdf 236.78 2021-06-08 13:38:00 Proceeding
STWiOR.pdf pdf 620.33 2021-06-08 13:38:00 Proceeding
zapytania I.pdf pdf 218.29 2021-06-17 11:46:33 Public message
informacja z otwarcia 26.pdf pdf 336.19 2021-06-23 11:12:41 Public message
Zawiadomienie o wyborze 26.pdf pdf 641.4 2021-07-06 14:37:33 Public message
26 Informacja o finansowaniu.pdf pdf 123.46 2021-06-23 09:00:00 Public message

Announcements

2021-07-06 14:37 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-06-23 11:12 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-23 09:00 Buyer message Informacja o wysokości środków

26 Informacja o fina [...].pdf

2021-06-17 11:46 Zamówienia Publiczne Zapytania i odpowiedzi I

zapytania I.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 384