Proceeding: 82/WŁiI/2020 - Zakup materiałów łączności

Sebastian Jemioło
Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie Department: Wydział Łączności i Informatyki KWP Rzeszów
Deadlines:
Published : 07-06-2021 15:01:00
Placing offers : 11-06-2021 08:00:00
Offers opening : 11-06-2021 08:05:00
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Proszę wypełnić formularz ofertowy załączony do postępowania. W polu "Wartość oferty" należy wpisać kwotę realizacji z pozycji "Razem". Wypełniony formularz załączyć do oferty w postaci pliku Excel.


Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia/zwiększenia zakresu zakupów, tj. wskaże tylko wybrane pozycje z formularza ofertowego lub pomniejszy/powiększy ich ilość, co wiąże się ze zmniejszeniem/zwiększeniem całkowitej wartości zamówienia.


Podstawą wystawienia faktury za realizację zamówienia jest podpisanie protokołu odbioru zamówienia - w załączniku.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
POZ - 82-WLiI-2021.doc doc 52.5 2021-06-07 15:01:00 Proceeding
Formularz ofertowy - 82-WLiI-2021.xls xls 30.5 2021-06-07 15:01:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wartość oferty Proszę wpisać kwotę z pozycji "Razem" z pliku "Formularz ofertowy - 82-WLiI-202.xls" 1 pc. Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
Jarosława Dąbrowskiego 30
35-036, Rzeszów
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4723 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Formularz ofertowy - [...].xls

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Koszt dostawy do KWP w Rzeszowie - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Termin realizacji zamówinia 21 dni od daty pisemnego zamówienia - Proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 158