Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.3.4.2021 Dobudowa segmentu budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Tczewie

Karolina Uszyńska
Gmina Miejska Tczew
Deadlines:
Published : 02-06-2021 09:58:00
Placing offers : 17-06-2021 09:00:00
Offers opening : 17-06-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
3. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 9 do SWZ.zip zip 79545.63 2021-06-02 09:58:00 Proceeding
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 112.4 2021-06-02 09:58:00 Proceeding
2. Specyfikacja Warunków Zamówienia.docx docx 542.59 2021-06-02 09:58:00 Proceeding
4. Informacja z otwarcia ofert.docx docx 167.72 2021-06-17 10:56:38 Public message
5. Informacja o wyniku postępowania.docx docx 167.79 2021-07-15 14:04:28 Public message
5. Informacja o wyniku postępowania.docx.XAdES XAdES 5.56 2021-07-15 14:04:28 Public message

Announcements

2021-07-15 14:04 Anna Mielnik Informacja o wyniku postępowania

5. Informacja o wyni [...].docx

5. Informacja o wyni [...].XAdES

2021-06-17 10:56 Karolina Uszyńska Informacja z otwarcia ofert

4. Informacja z otwa [...].docx

2021-06-17 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę w wysokości 2.450.000,00 zł brutto.
2021-06-16 10:44 Karolina Uszyńska Zamawiający informuje, iż na niniejsze zamówienie zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 2.450.000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 732