Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 01/2021 REMONT ZESPOŁU POMIESZCZEŃ SZATNI ORAZ KOMUNIKACJI W BUDYNKU HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ MOSTIR PRZY UL. DWORCOWEJ 22 W MIĘDZYCHODZIE.

Deadlines:
Published : 17-05-2021 10:15:00
Placing offers : 01-06-2021 09:30:00
Offers opening : 01-06-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 100.87 2021-05-17 10:15:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.64 2021-05-17 10:15:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 452.95 2021-05-17 10:15:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc doc 96.5 2021-05-17 10:15:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 16.96 2021-05-17 10:15:00 Proceeding
załącznik nr 3 do swz kosztorys ślepy.pdf pdf 561.28 2021-05-17 10:15:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - wzór umowy.docx docx 33.73 2021-05-17 10:15:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia.doc doc 33.5 2021-05-17 10:15:00 Proceeding
Zapytania do SWZ z dnia 26.05.2021r.pdf pdf 272.53 2021-05-26 14:10:06 Public message
Informacja z otwarcia ofert .doc doc 42 2021-06-01 12:37:26 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zawiadomienie o odrzuceniu oferty 16.06.2021r.pdf pdf 1168.69 2021-06-16 13:06:55 Public message

Announcements

2021-06-16 13:06 Daniel Rębacz Witam,
W załączeniu przesyłamy Zawiadomienie o wyborze oferty wraz z odrzuceniem oferty jednej z firm.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-06-01 12:37 Daniel Rębacz Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

2021-06-01 09:30 Buyer message Zamawiający podaje kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia bez podatku Vat: 198174,96 zł
2021-05-26 14:10 Daniel Rębacz Odpowiedzi na zapytania do SWZ z dnia 26.05.2021r.

Zapytania do SWZ z d [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 458