Proceeding: 2021/BZP 00054665/01 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontów budynków mieszkalnych przy ul. Stołczyńskiej w Szczecinie, w podziale na 5 części

Deadlines:
Published : 14-05-2021 09:54:00
Placing offers : 24-05-2021 10:00:00
Offers opening : 24-05-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00 - SWZ.docx docx 108.13 2021-05-14 09:54:00 Proceeding
01-załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc doc 92 2021-05-14 09:54:00 Proceeding
02-załącznik nr 2 - oświadczenie brak podstaw do wykluczenia.doc doc 43.5 2021-05-14 09:54:00 Proceeding
03 - załącznik nr 3 - oświadczenie spelnienie warunków (1).doc doc 40 2021-05-14 09:54:00 Proceeding
04-załącznik nr 4 - zobowiązanie podmiotu.docx docx 22.75 2021-05-14 09:54:00 Proceeding
05 - projektowane postanowienia umowy (2).doc doc 247 2021-05-14 09:54:00 Proceeding
06 - ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 138.58 2021-05-14 09:54:00 Proceeding
07 - Pytania i odpowiedzi do SWZ.doc doc 125.5 2021-05-19 15:32:10 Public message
08 - Ogloszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.44 2021-05-19 15:33:26 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 120 2021-05-24 13:07:57 Public message
Informacja o wyniku postępowania.doc doc 105.5 2021-06-15 15:13:11 Public message

Announcements

2021-06-15 15:13 Agnieszka Tomaszewska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyniku [...].doc

2021-05-24 13:07 Agnieszka Tomaszewska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

2021-05-24 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 153 750,00 zł w tym w zkresie:
I części zamówienia - 30 750,00 zł
II części zamówienia - 30 750,00 zł
III części zamówienia - 30 750,00 zł
IV części zamówienia - 30 750,00 zł
V części zamówienia - 30 750,00 zł
2021-05-19 15:33 Agnieszka Tomaszewska Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

08 - Ogloszenie o zm [...].pdf

2021-05-19 15:32 Agnieszka Tomaszewska Pytania i odpowiedzi do SWZ

07 - Pytania i odpow [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 447