Proceeding: SI.222-5/21 Modernizacja drogi powiatowej nr 2518D Chmielno-Zbylutów-Skorzynice o dł. 1,2 km ( 3+030 - 4+230) Gmina Lwówek Ślaski, Powiat Lwówecki

Joanna Grzegorek
Powiat Lwówecki
Deadlines:
Published : 14-05-2021 09:40:00
Placing offers : 01-06-2021 09:00:00
Offers opening : 01-06-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08d91601-65fe-19e6-2771-a50001e04449.pdf pdf 94.52 2021-05-14 09:40:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia .docx docx 169.59 2021-05-14 09:40:00 Proceeding
SSTWiOR dr. 2518D.doc doc 1571.5 2021-05-14 09:40:00 Proceeding
zal. nr 9 - Kosztorys ofert. 2518D II etap.doc doc 105 2021-05-14 09:40:00 Proceeding
zal. nr 3 zobowiazanie innego podmiotu do udostepniania...docx docx 13.56 2021-05-14 09:40:00 Proceeding
zał. nr 1 - formularz oferty.docx docx 19.47 2021-05-14 09:40:00 Proceeding
zał. nr 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia....docx docx 16.27 2021-05-14 09:40:00 Proceeding
zał. nr 4 -oswiadczenie dotyczace przynależności lu braku....docx docx 12.58 2021-05-14 09:40:00 Proceeding
zał. nr 5 - wykas dostw-ułsugrobot budowlanych.docx docx 13.99 2021-05-14 09:40:00 Proceeding
zał. nr 6 - wykaz osób .docx docx 13.66 2021-05-14 09:40:00 Proceeding
zał. nr 7- wykaz narzędzi....docx docx 13.43 2021-05-14 09:40:00 Proceeding
zał. nr 8- wzór umowy.docx docx 46.77 2021-05-14 09:40:00 Proceeding
-zmiana ogłoszenia o zamówieniu w zakresie wadium.pdf pdf 43.11 2021-05-26 08:27:56 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 73.14 2021-06-01 11:30:32 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 612.28 2021-07-06 12:47:36 Public message

Announcements

2021-07-06 12:47 Joanna Grzegorek Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 2518D Chmielno-Zbylutów-Skorzynice o dł. 1,2 km ( 3+030 - 4+230) Gmina Lwówek Ślaski, Powiat Lwówecki (ID 457998)

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-06-01 11:30 Joanna Grzegorek Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na "Modernizacja drogi powiatowej nr 2518D Chmielno - Zbylutów - Skorzynice o dł. 1,2 km ( 3+030-4+230)"

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-01 09:00 Buyer message Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 500 000,000 zł brutto
2021-05-26 08:27 Joanna Grzegorek Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.
W ogłoszeniu nr 2021/BZP 00054600/01 z dnia 14.05.2021r. popełniono omyłkę pisarską i określono wadium w wysokości 7000 tys. zł , powinno być zgodnie z SWZ 5000 tys zł.

-zmiana ogłoszenia o [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 519