Proceeding: DPS.ZP.271.5.2021 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu.

Arkadiusz Śliwa
Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu
Deadlines:
Published : 13-05-2021 19:29:00
Placing offers : 21-05-2021 10:00:00
Offers opening : 21-05-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz oferty - Załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 21.49 2021-05-13 19:29:00 Proceeding
SWZ DOSTAWA ARTUKUŁÓW SPOŻYWCZYCH.pdf pdf 365.3 2021-05-13 19:29:00 Proceeding
Załacznik nr 1 do SWZ dla części od 1-9.zip zip 138.33 2021-05-13 19:29:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.docx docx 17.85 2021-05-13 19:29:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Projektowane postanowienia umowne.pdf pdf 93.77 2021-05-13 19:29:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie dot. podstaw wyklucznia i spełniania war..docx docx 40.33 2021-05-13 19:29:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ_Oświadczenie o aktualności danych.doc doc 56 2021-05-13 19:29:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 145.34 2021-05-13 19:29:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 FA-C część nr 3 do SWZ po zmianie 18_05_2021.docx docx 25.84 2021-05-18 20:47:08 Proceeding
Odpowiedzi na pytania nr 1.pdf pdf 85.62 2021-05-18 20:46:41 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 163.27 2021-05-21 12:44:24 Public message
Informacja z otwarcia ofert sprostowanie.pdf pdf 164.03 2021-05-25 17:31:00 Public message
informacja o wyborze oferty PLATFORMA.pdf pdf 133.29 2021-06-02 23:19:16 Public message
informacja o wyborze oferty PLATFORMA_2.pdf pdf 114.71 2021-06-10 08:39:52 Public message
informacja o unieważnieniu.pdf pdf 65.91 2021-06-10 08:41:14 Public message

Announcements

2021-06-10 08:41 Arkadiusz Śliwa Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 1.

informacja o unieważ [...].pdf

2021-06-10 08:39 Arkadiusz Śliwa Informacja o wyborze oferty w części nr 2, 4 i 6.

informacja o wyborze [...].pdf

2021-06-02 23:19 Arkadiusz Śliwa Informacja dotycząca wyboru oferty najkorzystniejszej.

informacja o wyborze [...].pdf

2021-05-25 17:31 Arkadiusz Śliwa Zamawiający zamieszcza sprostowanie informacji z otwarcia ofert z dnia 21.05.2021 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-21 12:44 Arkadiusz Śliwa W załączeniu przekazujemy informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-21 10:00 Buyer message Część nr 1 – Pieczywo: 26.160,58 zł brutto, Część nr 2 – Produkty mleczarskie: 61.008,82 zł brutto, Część nr 3 – Różne produkty spożywcze: 33.148,04 zł brutto, Część nr 4 – Mięso, drób i przetwory mięsne: 75.659,77 zł brutto, Część nr 5 – Ryby, filety i konserwy rybne: 12.151.76 zł brutto, Część nr 6 – Warzywa, owoce i ziemniaki: 28.445,95 zł brutto, Część nr 7 – Warzywa kiszone: 3.584,00 zł brutto, Część nr 8 – Warzywa mrożone: 2.778,33 zł brutto, Część nr 9 – Jaja: 7.244,75 zł. brutto.
2021-05-18 20:46 Arkadiusz Śliwa W załączniku znajdują się wyjaśnienia treści SWZ z dnia 18.05.2021 r.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 614