Proceeding: ZP-PN/UE/19/21 Zakup i dostawy środków ochrony osobistej

Deadlines:
Published : 20-05-2021 14:48:00
Placing offers : 30-06-2021 10:00:00
Offers opening : 30-06-2021 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków UE w ramach projektu „Pomorscy medycy – bezpieczni w pracy, bezpieczni dla pacjentów”

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OOZ - niepublikowane.pdf pdf 158.12 2021-05-20 14:48:00 Proceeding
SWZ.doc doc 512.5 2021-05-25 11:37:40 Proceeding
OOZ opublikowane.pdf pdf 158.12 2021-05-25 11:37:40 Proceeding
Arkusz asortymentowo-cenowy - Załącznik nr 4.xls xls 64 2021-05-25 11:37:40 Proceeding
SWZ - zmieniona.doc doc 515 2021-06-23 14:51:45 Proceeding
Arkusz asortymentowo-cenowy - Załącznik nr 4 - zmieniony.xls xls 77.5 2021-06-23 14:51:45 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 463.82 2021-06-23 15:01:50 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 239.68 2021-06-30 13:22:53 Public message

Announcements

2021-06-30 13:22 Leszek Kaiser Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-30 10:00 Buyer message Kwota gross jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Część nr 1 - 85.991,36 zł.
Część nr 2 - 547.596,00 zł
Część nr 3 - 74.970,00 zł
Część nr 4 - 13.650,00 zł.
Część nr 5 - 26.080,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1587