Proceeding: ZP.271.5.2021 Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenów administrowanych przez Gminę Aleksandrów Łódzki

Artur Golinia
Gmina Aleksandrów Łódzki Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 14-05-2021 09:33:00
Placing offers : 10-06-2021 11:00:00
Offers opening : 10-06-2021 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu z 14.05.2021.pdf pdf 175.32 2021-05-14 09:33:00 Proceeding
SWZ Śmieci Urząd 2021.docx docx 111 2021-05-14 09:33:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - JEDZ.xml xml 95.85 2021-05-14 09:33:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - wzory umów.zip zip 143.12 2021-05-14 09:33:00 Proceeding
Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu 19.05.2021.pdf pdf 79.4 2021-05-19 10:02:52 Public message
zmiana treści SWZ z dnia 25.05.2021.docx docx 557.22 2021-05-25 13:00:28 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dn. 10.06.2021 r.doc doc 767.5 2021-06-10 13:04:17 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.06.2021.- na stronę. i do wyk.doc doc 789 2021-06-17 11:07:37 Public message

Announcements

2021-06-17 11:07 Artur Golinia Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].doc

2021-06-10 13:04 Artur Golinia Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

2021-06-10 11:00 Buyer message Kwota przeznaczona na realizację zamówienia:
część 1: 950.400,00 zł.
część 2: 843.300,00 zł.
część 3: 5.435.880,00 zł.
2021-05-25 13:00 Artur Golinia Zmiana treści SWZ z dnia 25.05.2021

zmiana treści SWZ z [...].docx

2021-05-19 10:02 Artur Golinia Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu z 19.05.2021

Sprostowanie do ogło [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 535