Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: B-FP.271.5.2021 Budowa kontenerowej szatni przy boisku w Kamionkach.

Edyta Słabolepsza
Urząd Miasta i Gminy Kórnik Department: Miasto i Gmina Kórnik
Deadlines:
Published : 07-05-2021 16:14:00
Placing offers : 24-05-2021 12:00:00
Offers opening : 24-05-2021 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 4326.73 2021-05-07 16:14:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 16964.46 2021-05-07 16:14:00 Proceeding
Załączniki nr 1-7 w wersji WORD.doc doc 162 2021-05-07 16:14:00 Proceeding
Załączniki nr 8 - wzór umowy.pdf pdf 608.65 2021-05-07 16:14:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 1260.17 2021-05-07 16:14:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa.7z 7z 13493.26 2021-05-07 16:14:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 277.43 2021-05-12 15:29:33 Public message
Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ.pdf pdf 626.23 2021-05-20 14:24:09 Public message
Załącznik nr 7 - po zmianie w wersji WORD.docx docx 17.73 2021-05-20 14:24:09 Public message
Zmian treści SWZ.pdf pdf 6875.25 2021-05-21 12:54:31 Public message
Załączniki nr 8 - wzór umowy po zmianie.doc doc 175.5 2021-05-21 12:54:31 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 224.22 2021-05-24 13:48:24 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf pdf 392.31 2021-06-01 10:41:26 Public message

Announcements

2021-06-01 10:41 Edyta Słabolepsza ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-05-24 13:48 Edyta Słabolepsza INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-24 12:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 980 000,00 zł (brutto).
2021-05-21 12:54 Edyta Słabolepsza ZMIANA TREŚCI SWZ

Zmian treści SWZ.pdf

Załączniki nr 8 - wz [...].doc

2021-05-20 14:24 Edyta Słabolepsza WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ.

Wyjaśnienia oraz zmi [...].pdf

Załącznik nr 7 - po [...].docx

2021-05-12 15:29 Edyta Słabolepsza WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 972