Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00048900/01 Budowa Śródmiejskiego Obejścia Wołowa (ŚOW) wraz z wiaduktem nad linią kolejową nr 273 - zaprojektuj i zbuduj

Karolina Pasek
Gmina Wołów Department: Gmina Wołów
Deadlines:
Published : 07-05-2021 14:37:00
Placing offers : 01-06-2021 09:00:00
Offers opening : 01-06-2021 09:25:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 116.89 2021-05-07 14:37:00 Proceeding
GEOLOGIA.zip zip 32857.71 2021-05-07 14:37:00 Proceeding
INWENTARYZACJA ZIELENI.zip zip 8031.65 2021-05-07 14:37:00 Proceeding
Koncepcja.zip zip 17208.2 2021-05-07 14:37:00 Proceeding
PFU.zip zip 26294.63 2021-05-07 14:37:00 Proceeding
załacznik nr 8 - wzór umowy.pdf pdf 10448.44 2021-05-07 14:37:00 Proceeding
Załącznik nr 11 - Oświadczenie o aktualności dokumentów.doc doc 25.5 2021-05-07 14:37:00 Proceeding
Załączniki do SWZ (od 1 do 10).doc doc 233.5 2021-05-07 14:37:00 Proceeding
SWZ.docx docx 3644.25 2021-05-07 14:37:00 Proceeding
ogloszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.01 2021-05-07 15:05:47 Public message
modyfikacja treści swz.pdf pdf 207.11 2021-05-10 14:51:42 Public message
wyjaśnienia treści swz, modyfikacja.pdf pdf 686.67 2021-05-14 14:44:01 Public message
przedmiar.pdf pdf 334.93 2021-05-14 14:44:01 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf pdf 37.18 2021-05-14 14:44:01 Public message
wyjaśnienia treści swz 2.pdf pdf 316.06 2021-05-19 14:52:47 Public message
wyjaśnienia treści swz 3.pdf pdf 728.38 2021-05-20 12:54:33 Public message
Umowa ŚOW_wzór_po_zmianie_20.05.2021.pdf pdf 706.22 2021-05-20 12:54:33 Public message
wyjaśnienia treści swz 4.pdf pdf 715.93 2021-05-21 13:15:36 Public message
wyjaśnienia treści swz 5.docx docx 39.88 2021-05-24 15:30:45 Public message
wyjaśnienia treści swz 6.pdf pdf 660.3 2021-05-25 15:29:41 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3.pdf pdf 52.22 2021-05-25 15:29:41 Public message
wyjaśnienia treści swz 7.pdf pdf 1235.52 2021-05-26 08:36:32 Public message
Odwodnienie - rys nr 1.pdf pdf 808.24 2021-05-26 08:36:32 Public message
Odwodnienie - rys nr 2.pdf pdf 115.56 2021-05-26 08:36:32 Public message
wyjaśnienia treści swz 8.pdf pdf 709.97 2021-05-26 14:16:37 Public message
informacja z sesji otwarcia ofert.doc doc 3698 2021-06-01 11:36:27 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postepowania.pdf pdf 385.58 2021-06-02 12:34:04 Public message

Announcements

2021-06-02 12:34 Karolina Pasek Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-06-01 11:36 Karolina Pasek Informacja z sesji otwarcia ofert

informacja z sesji o [...].doc

2021-06-01 09:00 Buyer message Kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - 20000000,00 zł brutto
2021-05-26 14:16 Karolina Pasek Wyjaśnienia treści SWZ8

wyjaśnienia treści s [...].pdf

2021-05-26 08:36 Anna Mykowska Wyjaśnienia treści SWZ 7

wyjaśnienia treści s [...].pdf

Odwodnienie - rys nr [...].pdf

Odwodnienie - rys nr [...].pdf

2021-05-25 15:29 Karolina Pasek wyjaśnienia treści swz 6

wyjaśnienia treści s [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-05-24 15:30 Karolina Pasek wyjaśnienia treści swz nr 5

wyjaśnienia treści s [...].docx

2021-05-21 13:15 Karolina Pasek wyjaśnienia treści swz nr 4

wyjaśnienia treści s [...].pdf

2021-05-20 12:54 Karolina Pasek wyjaśnienia treści swz nr 3

wyjaśnienia treści s [...].pdf

Umowa ŚOW_wzór_po_zm [...].pdf

2021-05-19 14:52 Karolina Pasek wyjaśnienia treści swz

wyjaśnienia treści s [...].pdf

2021-05-14 14:44 Karolina Pasek Wyjaśnienia treści SWZ, modyfikacja

wyjaśnienia treści s [...].pdf

przedmiar.pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-05-10 14:51 Karolina Pasek modyfikacja treści SWZ

modyfikacja treści s [...].pdf

2021-05-07 15:05 Karolina Pasek ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogloszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2690