Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZZ-ZP-2375-3/21Budowa stacji transformatorowej i linii kablowych SN i nN zasilania podstawowego i rezerwowego dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32

Deadlines:
Published : 07-05-2021 13:12:00
Placing offers : 31-05-2021 10:30:00
Offers opening : 31-05-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP.pdf pdf 99.81 2021-05-07 13:12:00 Proceeding
Załącznik 3 Wykaz robót.doc doc 59 2021-05-07 13:12:00 Proceeding
Załącznik 4 Wykaz osób.doc doc 33.5 2021-05-07 13:12:00 Proceeding
Załącznik 5.doc doc 35.5 2021-05-07 13:12:00 Proceeding
Załącznik 6 Wzór umowy.docx docx 162.36 2021-05-07 13:12:00 Proceeding
Załącznik 7.doc doc 41 2021-05-07 13:12:00 Proceeding
Załącznik 8 OPZ.docx docx 39.1 2021-05-07 13:12:00 Proceeding
Załącznik nr 9 DOK TECHNICZNA DO PRZETARGU.zip zip 221444.36 2021-05-07 13:12:00 Proceeding
Załącznik 10 Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.docx docx 17.6 2021-05-07 13:12:00 Proceeding
SWZ wraz załącznikiem nr 1 i 2.docx docx 126.22 2021-05-07 13:12:00 Proceeding
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ.doc doc 134.5 2021-05-20 12:57:31 Public message
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA_KOSZTORYS ŚLEPY.ath ath 135.47 2021-05-20 12:57:31 Public message
INSTALACJE ELEKTRYCZNE_KOSZTORYS ŚLEPY.ath ath 149.69 2021-05-20 12:57:31 Public message
INSTALACJE SANITARNE _KOSZTORYS ŚLEPY.ath ath 81.55 2021-05-20 12:57:31 Public message
Zmiana ogłoszenia.pdf pdf 34.7 2021-05-20 12:57:31 Public message
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ II.doc doc 99 2021-05-25 10:48:29 Public message
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.docx docx 12.34 2021-05-31 10:35:02 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 39.5 2021-05-31 13:50:30 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc doc 88 2021-06-18 09:58:00 Public message

Announcements

2021-06-18 09:58 Piotr Adamaszek Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.06.2021r.

zawiadomienie o wybo [...].doc

2021-05-31 13:50 Piotr Adamaszek Informacja z otwarcia ofert w dniu 31.05.2021r.

Informacja z otwarci [...].doc

2021-05-31 10:35 Piotr Adamaszek Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].docx

2021-05-25 10:48 Piotr Adamaszek Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ z dnia 25.05.2021r.

Wyjaśnienia i modyfi [...].doc

2021-05-20 12:57 Piotr Adamaszek Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ z dnia 20.05.2021r. wraz załącznikami

Wyjaśnienia i modyfi [...].doc

ARCHITEKTURA I KONST [...].ath

INSTALACJE ELEKTRYCZ [...].ath

INSTALACJE SANITARNE [...].ath

Zmiana ogłoszenia.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 754