Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-1500/21/90/F Całodobowe świadczenie usług w przedmiocie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję w celu wytrzeźwienia i przewidzianych do umieszczenia w policyjnym pomieszczeniu na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji

Deadlines:
Published : 07-05-2021 12:52:00
Placing offers : 17-05-2021 13:00:00
Offers opening : 17-05-2021 13:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 109.46 2021-05-07 12:52:00 Proceeding
SWZ.doc doc 622 2021-05-07 12:52:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 87.75 2021-05-17 15:05:08 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 38.67 2021-05-17 15:05:08 Public message
wybor najk. oferty.doc doc 77.5 2021-05-21 15:53:11 Public message
wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 150.06 2021-05-21 15:53:11 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 78.7 2021-07-16 09:35:39 Public message

Announcements

2021-07-16 09:35 Anna Kukawka Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wynik [...].pdf

2021-05-21 15:53 Anna Kukawka Wybór najkorzystniejszej oferty

wybor najk. oferty. [...].doc

wybór najkorzystnie [...].pdf

2021-05-17 15:05 Anna Kukawka Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarc [...].pdf

Informacja z otwarci [...].docx

2021-05-17 13:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 312 704,76 gross w PLN, w tym w zadaniu:
- nr 1 - całodobowe świadczenie usług w przedmiocie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję w celu wytrzeźwienia i przewidzianych do umieszczenia w policyjnym pomieszczeniu na terenie działania Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim - 173 952,38 gross w PLN,
- nr 2 - całodobowe świadczenie usług w przedmiocie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych w celu wytrzeźwienia przez Policję i przewidzianych do umieszczenia w policyjnym pomieszczeniu na terenie działania Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach - 138 752,38 gross w PLN

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 343