Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: B-FP.271.4.2021 Przebudowa drogi gminnej ul. Piotrowskiej w miejscowości Szczytniki w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Księżycowej do ul. Malarskiej

Violetta Górczak-Mieloch
Urząd Miasta i Gminy Kórnik Department: Miasto i Gmina Kórnik
Deadlines:
Published : 07-05-2021 14:30:00
Placing offers : 21-05-2021 11:00:00
Offers opening : 21-05-2021 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE o zamówieniu.pdf pdf 3507.75 2021-05-07 14:30:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 16402.57 2021-05-07 14:30:00 Proceeding
ZAŁACZNIKI nr 1-7 w wersji WORD.doc doc 185 2021-05-07 14:30:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 8 - Umowa.pdf pdf 5309.01 2021-05-07 14:30:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 9 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf pdf 1014.93 2021-05-07 14:30:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 10 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA z Przedmiarami robót i STWiORB.7z 7z 9558.33 2021-05-07 14:30:00 Proceeding
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 226.85 2021-05-21 11:11:02 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 299.93 2021-05-21 13:24:03 Public message
Wezwanie do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.pdf pdf 573.8 2021-06-15 14:53:44 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 613.98 2021-06-22 14:52:58 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA.pdf pdf 1182.38 2021-07-07 08:49:11 Public message
OGŁOSZENIE O WYKONANIU UMOWY.pdf pdf 915.6 2021-11-08 13:31:48 Public message

Announcements

2021-11-08 13:31 Violetta Górczak-Mieloch OGŁOSZENIE O WYKONANIU UMOWY

OGŁOSZENIE O WYKONAN [...].pdf

2021-07-07 08:49 Violetta Górczak-Mieloch OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKU [...].pdf

2021-06-22 14:52 Violetta Górczak-Mieloch INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-06-15 14:53 Violetta Górczak-Mieloch WEZWANIE DO WYRAŻENIA ZGODY NA PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wezwanie do wyrażeni [...].pdf

2021-05-21 13:24 Violetta Górczak-Mieloch INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-21 11:11 Violetta Górczak-Mieloch INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA.

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-05-21 11:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 320.000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 971