Proceeding: D/52/2021 ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ NA DOSTAWĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW KOŁOWYCH W LATACH 2021-2024.

Halina Goliszewska
2 Regionalna Baza Logistyczna
Deadlines:
Published : 05-05-2021 09:59:00
Placing offers : 14-06-2021 08:00:00
Offers opening : 14-06-2021 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 237.44 2021-05-05 09:59:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 572.18 2021-05-05 09:59:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 2775.16 2021-05-05 09:59:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ oświadczenie JEDZ.xml xml 112.13 2021-05-05 09:59:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Wzór formularza oferty.doc doc 1845 2021-05-05 09:59:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadcz. kapitałowe.docx docx 19.71 2021-05-05 09:59:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wzór umowy.pdf pdf 746.9 2021-05-05 09:59:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie o aktualności informacji JEDZ.docx docx 24.76 2021-05-05 09:59:00 Proceeding
wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 446.16 2021-05-25 12:08:23 Public message
zmiana treści SWZ.pdf pdf 716.57 2021-05-28 09:22:17 Public message
Załącznik nr 3 do SWZ Wzór formularza oferty po zmianie.doc doc 1845 2021-05-28 09:22:17 Public message
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informaci z dn. 28.05.2021 r..pdf pdf 67.34 2021-05-28 09:22:17 Public message
wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 413.62 2021-05-28 10:24:52 Public message
zmiana treści SWZ.pdf pdf 554.01 2021-05-28 10:24:52 Public message
Załącznik nr 3 do SWZ Wzór formularza oferty po zmianie w dn. 28.05.2021 r..doc doc 1846 2021-05-28 10:24:52 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 242.89 2021-06-14 14:12:47 Public message

Announcements

2021-06-14 14:12 Halina Goliszewska Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.06.2021 r.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2021-06-14 08:00 Buyer message Zamawiający informuje, iż na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć następujące kwoty brutto, na poszczególne lata:
1. Zamówienie w roku 2021 – 11 173 625,06 zł;
2. Zamówienie w roku 2022 – 11 173 625,06 zł;
3. Zamówienie w roku 2023 – 11 173 625,06 zł;
4. Zamówienie w roku 2024 – 11 173 625,06 zł;
2021-05-28 10:24 Halina Goliszewska Zamawiający 2 RBLog w Warszawie przekazuje wyjaśnienie i zmianę treści SWZ z dnia 28.05.2021 r. oraz załącznik nr 3 do SWZ - po zmianie w dniu 28.05.2021 r.

wyjaśnienie treści S [...].pdf

zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

Załącznik nr 3 do S [...].doc

2021-05-28 09:22 Halina Goliszewska Zamawiający 2 RBLog w Warszawie w załączeniu przekazuje zmianę treści SWZ, załącznik nr 3 do SWZ - po zmianie w dniu 25.05.2021 r. oraz ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z dnia 28.05.2021 r.

zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

Załącznik nr 3 do S [...].doc

Ogłoszenie zmian lub [...].pdf

2021-05-25 12:08 Halina Goliszewska Zamawiający 2 RBLog przekazuje wyjaśnienie treści SWZ z dnia 25.05.2021 r., natomiast zmiana treści SWZ, wzór formularza oferty - po zmianie oraz ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostaną zamieszczone po opublikowaniu się ogłoszenie w DUUE.

wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1206