Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/02/2021 Dostawa samochodu ciężarowego typu hakowiec

Deadlines:
Published : 30-04-2021 12:32:00
Placing offers : 05-05-2021 12:00:00
Offers opening : 05-05-2021 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 15.59 2021-04-30 12:32:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.docx docx 17.46 2021-04-30 12:32:00 Proceeding
Załącznik nr 4_ projekt umowy.doc doc 39.5 2021-04-30 12:32:00 Proceeding
SWZ_hakowiec v.2.docx docx 70.12 2021-04-30 12:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ_ZMIANA.docx docx 18.69 2021-04-30 12:32:00 Proceeding
20210505113500274.pdf pdf 332.11 2021-05-05 12:02:01 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 383.32 2021-05-06 11:47:27 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 410.2 2021-05-06 11:48:06 Public message

Announcements

2021-05-06 11:48 Anita Drożyńska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-05-06 11:47 Anita Drożyńska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-05 12:02 Anita Drożyńska
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 200 000,00 zł. brutto

20210505113500274.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 250