Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IGK.271.3.2021 Przebudowa dróg gminnych: ul. T. Łopuszańskiego i S. Czarnieckiego oraz P. Ferrariego i J. Kilińskiego w Rydzynie

Lidia Ochmańska
Gmina Rydzyna
Deadlines:
Published : 29-04-2021 12:38:00
Placing offers : 17-05-2021 10:00:00
Offers opening : 17-05-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 163.05 2021-04-29 12:38:00 Proceeding
SWZ - przebudowa drog.pdf pdf 480.92 2021-04-29 12:38:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - wzór oferty.doc doc 56.5 2021-04-29 12:38:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków.doc doc 34.5 2021-04-29 12:38:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - wzór oświadczenia dot. rodzajów robót wykonywanych przez Wykonawców składających ofertę wspólną.docx docx 17.55 2021-04-29 12:38:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 37 2021-04-29 12:38:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ- wzór umowy.pdf pdf 272.55 2021-04-29 12:38:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - dokumentacja techniczna.zip zip 50267.96 2021-04-29 12:38:00 Proceeding
pytanie i odpowiedź.pdf pdf 193.72 2021-05-14 14:23:10 Public message
zmiana SWZ.pdf pdf 187.1 2021-05-14 14:24:57 Public message
zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 43.52 2021-05-14 14:24:57 Public message
informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 125.73 2021-05-17 12:49:07 Public message

Announcements

2021-05-17 12:49 Lidia Ochmańska W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania. L. Ochmańska

informacja o uniewaz [...].pdf

2021-05-17 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona:
Zadanie 1: 1.450.000,00 zł
Zadanie 2: 100.000,00 zł
2021-05-14 14:24 Lidia Ochmańska UWAGA!
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
W załączeniu zmiana SWZ i zmiana ogłoszenia o zamówieniu.
L. Ochmańska

zmiana SWZ.pdf

zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2021-05-14 14:23 Lidia Ochmańska W załączeniu pytanie i odpowiedź. L. Ochmańska

pytanie i odpowiedź [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 830