Proceeding: BBA-2.262.9.2021 Wykonywanie usług badania próbek gazu skroplonego (LPG) w ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pomocą Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tj. Dz. U. z 2021, poz. 133)

Katarzyna Szynkaruk-Durlik
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Deadlines:
Published : 30-04-2021 13:06:00
Placing offers : 12-05-2021 11:00:00
Offers opening : 12-05-2021 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 121.56 2021-04-30 13:09:33 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 121.56 2021-04-30 13:09:43 Proceeding
Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej.docx docx 76.41 2021-04-30 13:06:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia badanie LPG-na stronę.pdf pdf 1391.93 2021-04-30 13:06:00 Proceeding
Odpowiedź na wniosek.pdf pdf 139.68 2021-05-06 13:15:57 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc.pdf pdf 477.25 2021-05-13 13:15:49 Public message
Informacja o wyborze cz II na stronę.pdf pdf 164.12 2021-05-21 09:46:38 Public message
Informacja o wyborze cz I na stronę.pdf pdf 164.25 2021-05-21 14:42:36 Public message
Informacja o wyborze cz III na stronę.pdf pdf 161.42 2021-05-21 14:45:29 Public message

Announcements

2021-05-21 14:45 Katarzyna Szynkaruk-Durlik Informacja o wyborze oferty w zakresie III Części zamówienia

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-05-21 14:42 Katarzyna Szynkaruk-Durlik Informacja o wyborze oferty w zakresie I Części zamówienia

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-05-21 09:46 Katarzyna Szynkaruk-Durlik Informacja o wyborze oferty w zakresie II Części zamówienia

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-05-13 13:15 Katarzyna Szynkaruk-Durlik Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-12 11:00 Buyer message Zamawiający informuje, że przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 211 179,90 zł brutto, w tym:
Część 1 - 78 136,56 zł brutto,
Część 2 - 90 807,37 zł brutto,
Część 3 - 42 235,97 zł brutto.

2021-05-06 13:15 Katarzyna Szynkaruk-Durlik Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek Wykonawcy.

Z poważaniem
Katarzyna Szynkaruk-Durlik

Odpowiedź na wniosek [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 499