Proceeding: ZP.271.4.2021 Budowa nawierzchni utwardzonej drogi wewnętrznej – ulicy Krzywej w miejscowości Rąbień AB

Katarzyna Żabińska
Gmina Aleksandrów Łódzki Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 27-04-2021 14:45:00
Placing offers : 14-05-2021 11:00:00
Offers opening : 14-05-2021 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 27.04.2021.pdf pdf 113.66 2021-04-27 14:45:00 Proceeding
SWZ Budowanawierzchni ul. Krzywa Rąbień AB.docx docx 101.87 2021-04-27 14:45:00 Proceeding
Dokumentacja przedmiotowa - Załacznik nr 6 do SIWZ.zip zip 9653.5 2021-04-27 14:45:00 Proceeding
wyjaśnienie SWZ z dnia 05.05.2021.docx docx 561.45 2021-05-05 14:15:04 Public message
zmiana treści SWZ z dnia 05.05.2021.docx docx 556.16 2021-05-05 14:15:04 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dn. 14.05.2021 r.doc doc 769.5 2021-05-14 13:29:55 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 02.06.2021.- na stronę.doc doc 780.5 2021-06-02 12:07:02 Public message

Announcements

2021-06-02 12:07 Katarzyna Żabińska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 02.06.2021 r.

Informacja o wyborze [...].doc

2021-05-14 13:29 Katarzyna Żabińska Informacja z otwarcia ofert 14.05.2021 r.

Informacja z otwarci [...].doc

2021-05-14 11:00 Buyer message Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi 630.000,00 zł. gross (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy złotych)
2021-05-05 14:15 Katarzyna Żabińska W dniu 05.05.2021 Zamawiający dokonał wyjaśnienia treści SWZ oraz zmiany treści SWZ

wyjaśnienie SWZ z dn [...].docx

zmiana treści SWZ z [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 528