Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.1.2021 Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE jako element poprawy efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym” – w systemie zaprojektuj i wybuduj

Piotr Gierach
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wzgórze" w Ożarowie
Deadlines:
Published : 26-04-2021 09:30:00
Placing offers : 14-05-2021 11:00:00
Offers opening : 14-05-2021 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ożarów przetarg.zip zip 44639.75 2021-04-26 09:30:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 91.99 2021-04-26 09:33:12 Proceeding
Odpowiedzi na pytania 07.05.2021.pdf pdf 2352.5 2021-05-07 18:10:42 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 3371.88 2021-05-07 18:10:42 Public message
modyfikacja swz.pdf pdf 739.13 2021-05-07 18:10:42 Public message
informacja z otwarcia ofert 14.05.2021.pdf pdf 145.8 2021-05-14 12:33:47 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 25.05.2021.pdf pdf 254.29 2021-05-25 21:00:14 Public message
informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 14.05.2021.pdf pdf 152.85 2021-05-14 11:00:00 Public message

Announcements

2021-05-25 21:00 Piotr Gierach Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-05-14 12:33 Piotr Gierach Informacja z otwarcia ofert z dn. 14.05.2021

informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-14 11:00 Buyer message Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 4 723 866,16 gross PLN

informacja o kwocie [...].pdf

2021-05-07 18:10 Piotr Gierach Odpowiedzi na pytania do zamawiającego, modyfikacja SWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

modyfikacja swz.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1524