Proceeding: 2021/BZP 00039691/01 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania robót rozbiórkowych wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego, obiektów budowlanych będących własnością Gminy Miasta Szczecin w podziale na cztery części

Deadlines:
Published : 23-04-2021 14:45:00
Placing offers : 05-05-2021 10:00:00
Offers opening : 05-05-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00 - SWZ.docx docx 102.55 2021-04-23 14:45:00 Proceeding
01-załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx docx 41.5 2021-04-23 14:45:00 Proceeding
02-załącznik nr 2 - oświadczenie brak podstaw do wykluczenia.doc doc 43.5 2021-04-23 14:45:00 Proceeding
03 - załącznik nr 3 - oświadczenie spelnienie warunków (1).doc doc 39.5 2021-04-23 14:45:00 Proceeding
04-załącznik nr 4 - zobowiązanie podmiotu.docx docx 22.59 2021-04-23 14:45:00 Proceeding
05 - projektowane postanowienia umowy.doc doc 211 2021-04-23 14:45:00 Proceeding
06 - Oświadczenie o kompletności i zgodności.pdf pdf 278.85 2021-04-23 14:45:00 Proceeding
07 - Mapy i zdjęcia.zip zip 9457.6 2021-04-23 14:45:00 Proceeding
08 - Ogłoszenie o zamówiniu.pdf pdf 129.45 2021-04-23 14:45:00 Proceeding
09 - Pytania i odpowiedzi do SWZ.doc doc 93 2021-04-29 09:51:43 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 99.5 2021-05-05 13:19:19 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.docx docx 65.67 2021-05-17 10:20:19 Public message

Announcements

2021-05-17 10:20 Agnieszka Tomaszewska Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].docx

2021-05-05 13:19 Agnieszka Tomaszewska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

2021-05-05 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 71 955,00 zł w tym:
w zakresie części 1 zamówienia: 22 140,00 zł
w zakresie części 2 zamówienia: 22 140,00 zł
w zakresie części 3 zamówienia: 22 140,00 zł
w zakresie części 4 zamówienia: 5 535,00 zł
2021-04-29 09:51 Agnieszka Tomaszewska Pytania i odpowiedzi do SWZ

09 - Pytania i odpow [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 305