Proceeding: ZPU.272.17.2021 Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg powiatowych w zakresie budowy urządzeń odwadniających

Małgorzata Bandurska
Starostwo Powiatowe w Legionowie
Deadlines:
Published : 23-04-2021 12:47:00
Placing offers : 05-05-2021 09:00:00
Offers opening : 05-05-2021 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie o zamówieniu.pdf pdf 207.41 2021-04-23 12:47:00 Proceeding
SWZ ZPU.272.17.2021.pdf pdf 2735.32 2021-04-23 12:47:00 Proceeding
SWZ_projekty_odwodnień_ZPU.272.17.2021.doc doc 393 2021-04-23 12:47:00 Proceeding
Załącznik 1 - formularz oferty cz 1_2_3_4_5_6.zip zip 124.17 2021-04-23 12:47:00 Proceeding
Załącznik 2 - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.docx docx 33.15 2021-04-23 12:47:00 Proceeding
Załącznik 3 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.docx docx 14.78 2021-04-23 12:47:00 Proceeding
Załącznik 4 - wzór oświadczenia grupa kapitałowa.docx docx 19.28 2021-04-23 12:47:00 Proceeding
Załącznik 5 - Wykaz usług.docx docx 19.99 2021-04-23 12:47:00 Proceeding
Załącznik 6 - wzor wykazu osób.docx docx 21.31 2021-04-23 12:47:00 Proceeding
Załącznik 7 - Wzór Umowy projekty odw. 2021.pdf pdf 204.04 2021-04-23 12:47:00 Proceeding
unieważnienie cz1-6 ZPU.17.2021.docx docx 16.14 2021-05-07 11:56:20 Public message
unieważnienie_17.pdf pdf 297.38 2021-05-07 11:56:20 Public message

Announcements

2021-05-07 11:56 Małgorzata Bandurska W załączeniu przekazuję zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

unieważnienie cz1-6 [...].docx

unieważnienie_17.pdf

2021-05-05 09:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi w podziale na części: część 1 (brutto) – 10 000,00 zł część 2 (brutto) – 10 000,00 zł część 3 (brutto) – 10 000,00 zł część 4 (brutto) – 10 000,00 zł część 5 (brutto) – 10 000,00 zł część 6 (brutto) – 10 000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 174