Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/12/21 ZP/220/12/21 Dostawa: 1.półmasek filtrujących ochronnych 2.osłon na buty 3. półmasek filtrujących

Deadlines:
Published : 21-04-2021 14:42:00
Placing offers : 04-05-2021 09:30:00
Offers opening : 04-05-2021 09:35:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_ZP_220_12_21_ogłoszenie o zamowieniu_21_04_2021.pdf pdf 93.29 2021-04-21 14:42:00 Proceeding
2_ZP_220_12_21_SWZ_OSŁONY_FF2.rtf rtf 9117.66 2021-04-21 14:42:00 Proceeding
3_ZP_220_12_21_SWZ zal 1_FO.rtf rtf 160.56 2021-04-21 14:42:00 Proceeding
5_ZP_220_12_21_SWZ zal 3_osw brak pdst wykl.rtf rtf 106.58 2021-04-21 14:42:00 Proceeding
6_ZP_220_12_21_SWZ zal 4_osw gr kapit.rtf rtf 55.1 2021-04-21 14:42:00 Proceeding
7_ZP_220_12_21_SWZ zal 5_osw o wyr med.rtf rtf 50.36 2021-04-21 14:42:00 Proceeding
8_ZP_220_12_21_SWZ zal 6_osw o akt inf.rtf rtf 59.72 2021-04-21 14:42:00 Proceeding
9_ZP_220_12_21_Zał nr 4 Formularz cen jednostkowych.xlsx xlsx 14.44 2021-04-21 14:42:00 Proceeding
10_ZP_220_12_21_zał nr 4A Parametry wymagane.doc doc 113.5 2021-04-21 14:42:00 Proceeding
ZP_220_12_21_SPROSTOWANIE SWZ_DATY_23 04 21.rtf rtf 2612.29 2021-04-23 08:25:18 Public message
ZP_220_12_21_Ogłoszenie o zmianie nr 1_zmiana terminów.pdf pdf 35.57 2021-04-27 12:10:00 Public message
ZP_220_12_21_wyjaśnienia nr 1.docx docx 126.69 2021-04-27 12:10:00 Public message
ZP_220_12_21_ZESTAWIENIE_OFERT.doc doc 44.5 2021-05-04 12:44:33 Public message
ZP_220_12_21_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.docx docx 145.35 2021-05-18 13:56:56 Public message

Announcements

2021-05-18 13:56 Przemysław Frączek

ZP_220_12_21_Zawiado [...].docx

2021-05-04 12:44 Przemysław Frączek

ZP_220_12_21_ZESTAWI [...].doc

2021-05-04 11:27 Przemysław Frączek The message was withdrawn by the Buyer.
2021-05-04 09:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na relizację zamówienia (całość) kwotę gross w wysokości 652860,00 zł
Na poszczególne zadania (części) kwoty gross wynoszą:
zadania 1 - 272160,00 zł
Zadanie 2 - 110700,00 zł
Zadanie 3 - 270 000,00 zł
2021-04-27 12:10 Przemysław Frączek W załączeniu Zamawiający przekazuję wyjaśnienia nr 1 (poprawiona podstawa prawna) oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (zmiana terminów)

ZP_220_12_21_Ogłosze [...].pdf

ZP_220_12_21_wyjaśni [...].docx

2021-04-27 11:45 Przemysław Frączek The message was withdrawn by the Buyer.
2021-04-23 08:25 Eliza Koladyńska - Nowacka Sprostowanie SWZ.

ZP_220_12_21_SPROSTO [...].rtf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1240