Proceeding: 2021/BZP 00036350/01 Budowa odcinków sieci wodociągowej i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Radziwiłłów, Puszcza Mariańska, Bartniki, Waleriany - Studzieniec oraz Zator.

Aleksandra Góraj
Gmina Puszcza Mariańska
Deadlines:
Published : 20-04-2021 13:28:00
Placing offers : 05-05-2021 09:00:00
Offers opening : 05-05-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 18073.75 2021-04-20 13:28:00 Proceeding
załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc doc 74 2021-04-20 13:28:00 Proceeding
załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków.docx docx 21.75 2021-04-20 13:28:00 Proceeding
załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 23.09 2021-04-20 13:28:00 Proceeding
załącznik nr 4 - wykaz wykonanych robót budowlanych.doc doc 34.5 2021-04-20 13:28:00 Proceeding
załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.docx docx 17 2021-04-20 13:28:00 Proceeding
załącznik nr 6a - projekt umowy.doc doc 177.5 2021-04-20 13:28:00 Proceeding
załącznik nr 6b - projekt umowy.doc doc 172.5 2021-04-20 13:28:00 Proceeding
załącznik nr 24 - STWIORB.pdf pdf 1240.43 2021-04-20 13:28:00 Proceeding
załącznik nr 7 - przedmiar robót.pdf pdf 252.57 2021-04-20 13:28:00 Proceeding
załącznik nr 8 - przedmiar robót.pdf pdf 232.54 2021-04-20 13:28:00 Proceeding
załącznik nr 9 - przedmiar robót.pdf pdf 231.67 2021-04-20 13:28:00 Proceeding
załącznik nr 10 - przedmiar robót.pdf pdf 241.53 2021-04-20 13:28:00 Proceeding
załącznik nr 11 - przedmiar robót.pdf pdf 149.56 2021-04-20 13:28:00 Proceeding
załącznik nr 12 - przedmiar robót.pdf pdf 220.71 2021-04-20 13:28:00 Proceeding
załącznik nr 13 - przedmiar robót.pdf pdf 223.89 2021-04-20 13:28:00 Proceeding
załącznik nr 26 - STWIORB.pdf pdf 801.21 2021-04-20 13:28:00 Proceeding
załącznik nr 27 - STWIORB.pdf pdf 804.5 2021-04-20 13:28:00 Proceeding
załącznik nr 14 - przedmiar robót.pdf pdf 348.79 2021-04-20 13:28:00 Proceeding
załącznik nr 15 - projekt budowlany cz.1.pdf pdf 1042.08 2021-04-20 13:28:00 Proceeding
załącznik nr 28 - STWIORB.pdf pdf 766.39 2021-04-20 13:28:00 Proceeding
załącznik nr 15 - projekt budowlany cz.2.pdf pdf 1043.21 2021-04-20 13:28:00 Proceeding
załącznik nr 29a - zobowiązanie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów.docx docx 21.23 2021-04-20 13:28:00 Proceeding
załącznik nr 29b - zobowiązanie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów.docx docx 21.2 2021-04-20 13:28:00 Proceeding
załącznik nr 15 - projekt budowlany cz.3.pdf pdf 1546.5 2021-04-20 13:28:00 Proceeding
załącznik nr 16 - projekt budowlany cz.1.pdf pdf 1459.58 2021-04-20 13:28:00 Proceeding
załącznik nr 16 - projekt budowlany cz.2.pdf pdf 1094.59 2021-04-20 13:28:00 Proceeding
załącznik nr 16 - projekt budowlany cz.3.pdf pdf 1379.96 2021-04-20 13:28:00 Proceeding
załącznik nr 17 - projekt budowlany cz.1.pdf pdf 824.75 2021-04-20 13:28:00 Proceeding
załącznik nr 17 - projekt budowlany cz.2.pdf pdf 806.8 2021-04-20 13:28:00 Proceeding
załącznik nr 17 - projekt budowlany cz.3.pdf pdf 1016.76 2021-04-20 13:28:00 Proceeding
załącznik nr 18 - projekt budowlany cz.1.pdf pdf 970.74 2021-04-20 13:28:00 Proceeding
załącznik nr 18 - projekt budowlany cz.2.pdf pdf 1147.39 2021-04-20 13:28:00 Proceeding
załącznik nr 18 - projekt budowlany cz.3.pdf pdf 1681.17 2021-04-20 13:28:00 Proceeding
załącznik nr 19 - projekt budowlany cz.1.pdf pdf 1103.84 2021-04-20 13:28:00 Proceeding
załącznik nr 19 - projekt budowlany cz.2.pdf pdf 854.66 2021-04-20 13:28:00 Proceeding
załącznik nr 19 - projekt budowlany cz.3.pdf pdf 1618.16 2021-04-20 13:28:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu _20.04.2021.pdf pdf 133.98 2021-04-20 13:28:00 Proceeding
załącznik nr 20 - projekt budowlany cz.1.pdf pdf 1333.98 2021-04-20 13:28:00 Proceeding
załącznik nr 20 -projekt budowlany cz.2.pdf pdf 1313.36 2021-04-20 13:28:00 Proceeding
załącznik nr 21 - STWIORB.pdf pdf 783.03 2021-04-20 13:28:00 Proceeding
załącznik nr 22 - STWIORB.pdf pdf 1035.79 2021-04-20 13:28:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021 BZP 00036350 01_20.04.2021.pdf pdf 9826.93 2021-04-20 13:28:00 Proceeding
załącznik nr 23 - STWIORB.pdf pdf 798.98 2021-04-20 13:28:00 Proceeding
załącznik nr 25 - STWIORB.pdf pdf 1433.6 2021-04-20 13:28:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ_27.04.2021 r..pdf pdf 2415.06 2021-04-27 11:21:49 Public message
Zmiana treści SWZ_28.04.2021 r..pdf pdf 1774.08 2021-04-28 13:42:01 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 175.73 2021-05-05 11:26:38 Public message

Announcements

2021-05-05 11:26 Aleksandra Góraj Dzień dobry,

w załączeniu Zamawiający przekazuje "Informację z otwarcia ofert".

Z poważaniem,
Aleksandra Góraj

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-05 09:00 Buyer message Kwotę jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia:
- dla CZĘŚCI I zamówienia pn.: „Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Radziwiłłów i Puszcza Mariańska oraz budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radziwiłłów, Puszcza Mariańska i Bartniki” - 360 000,00 zł brutto
- dla CZĘŚCI II zamówienia pn.:„Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Radziwiłłów, Waleriany - Studzieniec oraz Zator” - 405 215,00 zł brutto.
2021-04-28 13:42 Aleksandra Góraj Dzień dobry,
W załączeniu Zamawiający przesyła zmianę treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Z poważaniem,
Aleksandra Góraj

Zmiana treści SWZ_28 [...].pdf

2021-04-27 11:21 Aleksandra Góraj Dzień dobry,
W załączeniu Zamawiający przesyła wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Z poważaniem,
Aleksandra Góraj

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 306