Proceeding: 272.4.2021 Przebudowa i budowa nowych dróg zgodnie z projektem zagospodarowanie poscaleniowego wsi Chodów gmina Charsznica w ramach operacji pn: Scalanie gruntów, poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Magdalena Oczkowicz
Powiat Miechowski Department: Wydział Organizacyjny
Deadlines:
Published : 16-04-2021 07:58:00
Placing offers : 05-05-2021 09:00:00
Offers opening : 05-05-2021 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie Chodów.pdf pdf 93.94 2021-04-16 07:58:00 Proceeding
SWZ Or.272.4.2021.docx docx 84.89 2021-04-16 07:58:00 Proceeding
zał 1 do 4.zip zip 125.56 2021-04-16 07:58:00 Proceeding
Załącznik 5.3-5.7 Przedmiar robót - Miechów - Chodów - droga nr 12.zip zip 172.3 2021-04-16 07:58:00 Proceeding
Załącznik 6-10.zip zip 23077.67 2021-04-16 07:58:00 Proceeding
Załącznik 11-14.zip zip 86.75 2021-04-16 07:58:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert Or.272.4.2021.docx docx 20.98 2021-05-05 10:59:13 Public message

Announcements

2021-05-05 10:59 Magdalena Oczkowicz W załączeniu udostępniamy informację z otwarcia ofert w postępowaniu Or.272.4.2021 pn. „Przebudowa i budowa nowych dróg zgodnie z projektem zagospodarowania poscaleniowego wsi Chodów gmina Charsznica w ramach operacji pn: Scalanie gruntów, poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Magdalena Oczkowicz

informacja z otwarci [...].docx

2021-04-16 08:07 Magdalena Oczkowicz Zamawiający informuje ,że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Or.272.4.2021 wynosi 452 349,59 zł netto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 368