Proceeding: SOSIR.ZP-I.261.01.2021 Powiększamy Skatepark – Słupsk miastem dla rowerów – Słupski budżet obywatelski 2021

Deadlines:
Published : 15-04-2021 16:08:00
Placing offers : 05-05-2021 09:00:00
Offers opening : 05-05-2021 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Część I IDW 140421.docx docx 94.53 2021-04-15 16:08:00 Proceeding
Część II Wzór umowy 140421.docx docx 87.2 2021-04-15 16:08:00 Proceeding
Część III OPZ 140421.docx docx 34.89 2021-04-15 16:08:00 Proceeding
Załącznik nr 1_Formularz oferty280321.docx docx 42.86 2021-04-15 16:08:00 Proceeding
Załącznik nr 2 oświadczenie.docx docx 20.2 2021-04-15 16:08:00 Proceeding
Załącznik nr 3 wykaz wykonanych robót.docx docx 16.55 2021-04-15 16:08:00 Proceeding
Załącznik nr 4 wykaz osób.docx docx 12.84 2021-04-15 16:08:00 Proceeding
Załącznik nr 5 zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 14.67 2021-04-15 16:08:00 Proceeding
Załącznik nr 6 oświadczenie wspólnie ubiegających.docx docx 12.5 2021-04-15 16:08:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do OPZ_Zagospodarowanie-skatepark etap II.pdf pdf 586.9 2021-04-15 16:08:00 Proceeding
0 ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 122.26 2021-04-15 16:08:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_28.04.2021.pdf pdf 61.89 2021-04-28 10:55:47 Proceeding
Część III OPZ po zmianach 28042021.pdf pdf 343.82 2021-04-28 10:56:42 Proceeding
Pytanie i odpowiedź nr 1 28_04_2021.pdf pdf 450.38 2021-04-28 10:56:42 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert 05_05_2021.pdf pdf 254.91 2021-05-05 12:12:15 Public message

Announcements

2021-05-05 12:12 Anna Kurlapska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-05 11:05 Anna Kurlapska The message was withdrawn by the Buyer.
2021-05-05 09:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami) Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 685233,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 416