Proceeding: WL.2370.14.2021 Budowa budynku garażowo-magazynowego na terenie Ośrodka Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie

Karolina Rempalska
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie Department: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
Deadlines:
Published : 14-04-2021 19:45:00
Placing offers : 29-04-2021 11:00:00
Offers opening : 29-04-2021 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem.

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1 oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Pliki należy opatrzyć:


W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy w szczególności do:

  • zadawania pytań Zamawiającemu,

  • odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • przesłania odwołania.


Informujemy, że postępowanie prowadzone jest przez pełnomocnika ustanowionego na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.): PEŁNOMOCNIK: Kasterski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka Komandytowa ul. Grzybowska 80/82, Budynek „KOLMEX” lok. 558, 00-844 Warszawa, tel.: (22) 661 52 91, faks: (22) 661 52 90 NIP: 527-215-47-19, REGON: 013099860, KRS: 0000187346


Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu z 14.04.2021.pdf pdf 114.97 2021-04-14 19:45:02 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 379.55 2021-04-14 19:45:02 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - klauzula informacyjna.pdf pdf 46.79 2021-04-14 19:45:02 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - wzór umowy.pdf pdf 376.05 2021-04-14 19:45:02 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ -link- - dokumentacja techniczna.txt txt 0.04 2021-04-14 19:45:02 Proceeding
Załączniki edytowalne nr 1-5 do SWZ.docx docx 46.91 2021-04-14 19:45:02 Proceeding
Załączniki edytowalne nr 7-8 do SWZ.docx docx 21.53 2021-04-14 19:45:02 Proceeding
2021-04-26 WL.2370.14.2021 Wyjaśnienia nr 1 treści SWZ.pdf pdf 418.9 2021-04-26 10:38:56 Public message
Uzupełnienie załącznika nr 10 do SWZ – przedmiar robót – wyjaśnienia nr 1 treści SWZ z 26.04.2021.zip zip 232.44 2021-04-26 10:38:56 Public message
2021-04-29 WL.2370.14.2021 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 407.79 2021-04-29 14:24:30 Public message
2021-05-24 WL.2370.14.2021 informacja o wyborze oferty.pdf pdf 554.05 2021-05-24 11:49:34 Public message

Announcements

2021-05-24 11:49 Karolina Rempalska Zamawiający udostępnia informację o wyborze oferty najkorzystniejszej z 24.05.2021.

2021-05-24 WL.2370.1 [...].pdf

2021-04-29 14:24 Karolina Rempalska Zamawiający udostępnia informację z otwarcia ofert z 29.04.2021.

2021-04-29 WL.2370.1 [...].pdf

2021-04-29 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 1 270 000,00 zł brutto.
2021-04-26 10:38 Karolina Rempalska Zamawiający udostępnia wyjaśnienia nr 1 treści SWZ z 26.04.2021 i przedmiar robót - uzupełnienie załącznika nr 10 do SWZ.

2021-04-26 WL.2370.1 [...].pdf

Uzupełnienie załączn [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 574