Proceeding: TI.261.12.2021 Wykonanie adaptacji pomieszczeń technicznych i przebudowy istniejącego zaplecza sanitarno-socjalnego na szatnię przepustową w oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Poczesna przy ul. Wiśniowej.

Deadlines:
Published : 15-04-2021 08:02:00
Placing offers : 30-04-2021 11:00:00
Offers opening : 30-04-2021 11:05:00
Procedure:
Type: Construction work

Requirements and specifications

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
www.pwik.czest.pl, e-mail: inwestycje@pwik.czest.pl

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie adaptacji pomieszczeń technicznych i przebudowy istniejącego zaplecza sanitarno-socjalnego na szatnię przepustową w oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Poczesna przy ul. Wiśniowej, gmina Poczesna. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TI.261.12.2021

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie. Postępowanie prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej.Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
STWiOR.zip zip 7862.83 2021-04-15 08:02:00 Proceeding
Branża Architektoniczna.zip zip 5432.32 2021-04-15 08:02:00 Proceeding
Branża - Elektryczna.zip zip 1492.09 2021-04-15 08:02:00 Proceeding
Branża - CO,WOD-KAN, Wentylacja mechaniczna.zip zip 2892.2 2021-04-15 08:02:00 Proceeding
12 SIWZ.pdf pdf 483.47 2021-04-15 08:42:49 Proceeding
12 Załącznik nr 1, 2, 4 do SIWZ.docx docx 34.39 2021-04-15 08:42:59 Proceeding
12 Załącznik nr 3 do SIWZ.pdf pdf 66.21 2021-04-15 08:43:27 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Adaptacja pomieszczeń technicznych na szatnię w oczyszczalni ścieków przy ul. Wiśniowej w Kolonii Poczesna Zgodnie z załączoną SIWZ 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5654 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Dokumenty wymagane zgodnie ze SIWZ - zgodnie ze SIWZ Attachment required (0)
3 Tajemnica przedsiębiorstwa - Jeśli dotyczy (0)
Unlock the form

The number of page views: 254