Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 281.11.2021 Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 5

Deadlines:
Published : 14-04-2021 11:42:00
Placing offers : 18-05-2021 11:00:00
Offers opening : 18-05-2021 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie 2021-OJS072-184519-pl.pdf pdf 105.94 2021-04-14 11:42:00 Proceeding
SWZ_Tom II, III i IV.7z 7z 22315.65 2021-04-14 11:42:00 Proceeding
załączniki 1-7 Tomu I.doc doc 117 2021-04-14 11:42:00 Proceeding
JEDZ.doc doc 188 2021-04-14 11:42:00 Proceeding
Zalacznik nr 1 do Tomu III.7z 7z 47711.1 2021-04-14 11:42:00 Proceeding
SWZ Tom I_poprawiony.pdf pdf 716.41 2021-04-15 14:17:06 Proceeding
pytania1.pdf pdf 44.48 2021-04-27 09:00:55 Public message
pytania 2.pdf pdf 44.62 2021-04-30 14:03:39 Public message
Tom II Wzor Umowy_cz.5_aktualizacja_zmiana tresci_04.05.21 v.pdf pdf 421.3 2021-05-05 13:38:36 Public message
pytania3.pdf pdf 79.54 2021-05-05 13:38:36 Public message
pytania4.pdf pdf 60.39 2021-05-06 13:43:41 Public message
pytania 5.pdf pdf 43.79 2021-05-07 12:53:53 Public message
pytania 6.pdf pdf 37.44 2021-05-12 11:19:02 Public message
pytania 7.pdf pdf 36.74 2021-05-14 11:26:23 Public message
Tom_IV_Tabela cen_ren.cz.5 popr.pdf pdf 204.47 2021-05-14 11:26:23 Public message
Tom_IV_Tabela cen_ren.cz.5 popr.doc doc 340 2021-05-14 11:26:23 Public message
informacja o ofertach.pdf pdf 32.53 2021-05-18 11:44:13 Public message

Announcements

2021-05-18 11:44 Mieczysław Małkiewicz Informacja o złożonych ofertach

informacja o ofertac [...].pdf

2021-05-18 11:00 Buyer message Szacunkowa wartość niniejszego zamówienia wynosi 9207369,18 PLN brutto, (w tym szacunkowa wartość zamówienia podstawowego: 8370335,73 PLN gross oraz wartość zamówień uzupełniających (do 10% wartości zamówienia podstawowego).
2021-05-14 11:26 Mieczysław Małkiewicz Odpowiedzi na pytania Wykonawców - 7

pytania 7.pdf

Tom_IV_Tabela cen_re [...].pdf

Tom_IV_Tabela cen_re [...].doc

2021-05-12 11:19 Mieczysław Małkiewicz Odpowiedzi na pytania Wykonawców - 6

pytania 6.pdf

2021-05-07 12:53 Mieczysław Małkiewicz Odpowiedzi na pytania Wykonawców - 5

pytania 5.pdf

2021-05-06 13:43 Mieczysław Małkiewicz Odpowiedzi na pytania Wykonawców - 4

pytania4.pdf

2021-05-05 13:38 Mieczysław Małkiewicz Odpowiedzi na pytania Wykonawców - 3.
W załączeniu wzór umowy uwzględniający naniesione zmiany.

Tom II Wzor Umowy_cz [...].pdf

pytania3.pdf

2021-04-30 14:03 Mieczysław Małkiewicz Odpowiedzi na pytania Wykonawców - 2

pytania 2.pdf

2021-04-27 09:00 Mieczysław Małkiewicz Odpowiedzi na pytania Wykonawców -1

pytania1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1617