Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GUM2021 ZP0033- Dostawa aparatury medycznej i sprzętu laboratoryjnego w 5 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Deadlines:
Published : 07-04-2021 14:13:00
Placing offers : 23-04-2021 09:00:00
Offers opening : 23-04-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Wyniki- w zakresie pakietu 1,2,4,5.docx docx 76.38 2021-05-13 13:45:15 Public message
Wyniki-pakiet 3.docx docx 75.16 2021-05-20 10:04:26 Public message

Announcements

2021-05-20 10:04 Paulina Kowalska Gdański Uniwersytet Medyczny informuję, iż w zakresie pakietu 3 została wybrana oferta najkorzystniejsza

Wyniki-pakiet 3.docx

2021-05-13 13:45 Paulina Kowalska Gdański Uniwersytet Medyczny informuję, iż w zakresie pakietu 1,2,4,5 została wybrana oferta najkorzystniejsza

Wyniki- w zakresie p [...].docx

2021-04-27 11:23 Paulina Kowalska Zestawienie ofert- 27.04.2021
2021-04-23 12:31 Paulina Kowalska Zestawienie z otwarcia ofert
2021-04-23 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 575 450,00 zł brutto, w tym;
Pakiet 1; 39 900,00 zł
Pakiet 2: 67 650,00 zł
Pakiet 3: 40 000,00 zł
Pakiet 4: 27 900,00 zł
Pakiet 5: 400 000,00 zł
2021-04-19 14:14 Paulina Kowalska Gdański Uniwersytet Medyczny udziela odpowiedzi na zadane pytania.
2021-04-15 14:55 Paulina Kowalska Ogłoszenie o zmianie
2021-04-15 14:27 Paulina Kowalska Gdański Uniwersytet Medyczny udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz dołącza zał. nr 5- formularz cenowy

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1032