Proceeding: D10.251.2.M.2021 DOSTAWA APARATURY MEDYCZNEJ DLA SZPITALA COPERNICUS PL SP. Z O.O.

Deadlines:
Published : 30-03-2021 09:52:00
Placing offers : 19-05-2021 10:00:00
Offers opening : 19-05-2021 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załączniki do SWZ -D10.251.2.M.2021.zip zip 1576.31 2021-03-30 10:31:28 Proceeding
SWZ - D10.251.2.M.2021.pdf pdf 832.01 2021-03-30 09:52:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 195.27 2021-03-30 09:52:00 Proceeding
UNIEWAZNIENIE pakiet nr 5.pdf pdf 396.92 2021-04-27 12:02:42 Public message
Wyjaśnienia - cz. II.pdf pdf 967.32 2021-04-27 14:06:07 Public message
Wyjaśnienia z 27.04.2021 r..pdf pdf 1178.29 2021-04-27 12:09:34 Public message
Sprostowanie ogłoszenia - 2021-OJS081-208522-pl.pdf pdf 68.62 2021-04-27 12:09:34 Public message
Zał. nr 2 - JEDZ.xml xml 91.11 2021-04-27 12:09:34 Public message
OPZ Część 1 - System monitorowania - po zmianach.doc doc 344.5 2021-04-27 12:09:34 Public message
OPZ Część 3 - Aparat USG - po zmianach.doc doc 282 2021-04-27 12:09:34 Public message
Projekt umowy- Część 1, część 2 zad.1, część 3, część 4 - PO ZMIANACH.doc doc 211.5 2021-04-27 12:09:34 Public message
Sprostowanie ogłoszenia 2021-OJS085-219730-pl (1).pdf pdf 72.69 2021-05-04 09:04:43 Public message
WYJAŚNIENIA.pdf pdf 56.94 2021-05-04 09:04:43 Public message
Wyjaśnienia SWZ z 29.04.2021 r..pdf pdf 396.37 2021-04-29 10:04:31 Public message
OPZ Część 3 - Aparat USG - po zmianach.doc doc 282.5 2021-04-29 10:04:31 Public message
Wyjaśnienia II z 04.05.2021 r..pdf pdf 843.72 2021-05-04 11:38:43 Public message
OPZ Część 3 - Aparat USG - po zmianie.doc doc 282.5 2021-05-04 11:38:43 Public message

Announcements

2021-05-04 11:38 Marta Muszyńska-Orciuch Wyjaśnienia II wraz z załącznikiem.

Wyjaśnienia II z 04. [...].pdf

OPZ Część 3 - Apara [...].doc

2021-05-04 09:04 Marta Muszyńska-Orciuch Wyjaśnienie treści SWZ z załącznikiem.

Sprostowanie ogłosze [...].pdf

WYJAŚNIENIA.pdf

2021-04-29 10:04 Marta Muszyńska-Orciuch Wyjaśnienia SWZ wraz z załącznikiem.

Wyjaśnienia SWZ z 29 [...].pdf

OPZ Część 3 - Apara [...].doc

2021-04-27 14:06 Marta Muszyńska-Orciuch Ciąg dalszy wyjaśnień z 27.04.2021 r.

Wyjaśnienia - cz. II [...].pdf

2021-04-27 12:09 Marta Muszyńska-Orciuch Wyjaśnienie treści SWZ z załącznikami.

Wyjaśnienia z 27.04. [...].pdf

Sprostowanie ogłosze [...].pdf

Zał. nr 2 - JEDZ.xml

OPZ Część 1 - Syste [...].doc

OPZ Część 3 - Apara [...].doc

Projekt umowy- Część [...].doc

2021-04-27 12:02 Marta Muszyńska-Orciuch Informacja o unieważnieniu postepowania w zakresie pakietu nr 5.

UNIEWAZNIENIE pakiet [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1412