Proceeding: 05-ZP-03-21/29 Usługa wycinki drzew na terenach administrowanych przez 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Deadlines:
Published : 29-03-2021 13:15:00
Placing offers : 09-04-2021 09:00:00
Offers opening : 09-04-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
05-ZP-03-21-29 SWZ - Wycinka drzew.pdf pdf 494.3 2021-03-29 13:15:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 118.65 2021-03-29 13:15:00 Proceeding
Załącznik nr 1A, 1B do SWZ - Formularze cenowe dla 1, 2 części.zip zip 22.68 2021-03-29 13:15:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Dokumentacja dla 1 części postępowania.zip zip 647.91 2021-03-29 13:15:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Dokumentacja dla 2 części postępowania.zip zip 760.13 2021-03-29 13:15:00 Proceeding
Załącznik nr 6A, 6B do SWZ - wzory umów dla 1, 2 części postępowania.zip zip 535.08 2021-03-29 13:15:00 Proceeding
Załączniki nr 1, 4, 5, 7 do SWZ.docx docx 41.72 2021-03-29 13:15:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 100.13 2021-04-09 11:14:56 Public message

Announcements

2021-04-09 11:14 Ewa Zianowicz Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-09 09:00 Buyer message Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) podaje informacje o kwotach, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia:
Część 1 - 172 331,82 zł brutto
Część 2 - 93 319,51 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 294