Proceeding: PN 03/21 PN 03/21- usługa telefonii komórkowej

Deadlines:
Published : 29-03-2021 11:46:00
Placing offers : 09-04-2021 09:00:00
Offers opening : 09-04-2021 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1SWZ 03_21.BES.pdf pdf 1126.81 2021-03-29 11:46:00 Proceeding
załącznik nr 1 -OPZ.BES.pdf pdf 555.23 2021-03-29 11:46:00 Proceeding
załącznik nr 2.docx docx 36.49 2021-03-29 11:46:00 Proceeding
załącznik nr 5.BES.pdf pdf 735.32 2021-03-29 11:46:00 Proceeding
ODPWOWIEDZ .BES.pdf pdf 284.94 2021-04-05 18:00:53 Public message
załącznik nr 2zm.05.04.docx docx 31.86 2021-04-05 18:00:53 Public message
zmianan ogłoszenia opublikowane.pdf pdf 38.49 2021-04-05 18:00:53 Public message
odpowiedzi2.BES.pdf pdf 627.38 2021-04-07 11:28:17 Public message
ogłoszenie zmiana n 2.pdf pdf 31.81 2021-04-07 12:22:03 Public message
zmiany do SWZ.BES.pdf pdf 812.47 2021-04-07 12:22:03 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #440619.BES.pdf pdf 158.97 2021-04-09 10:42:30 Public message

Announcements

2021-04-09 10:42 Elżbieta Janicka-Suchacz informacja z otwarcia ofert z dnia 09.04.2021

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-09 09:00 Buyer message KWOTA NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA 171800,00 PLN
2021-04-07 12:22 Elżbieta Janicka-Suchacz zmiana ogłoszenia BZP i zmiana swz

ogłoszenie zmiana n [...].pdf

zmiany do SWZ.BES.pd [...].pdf

2021-04-07 11:28 Elżbieta Janicka-Suchacz w załączeniu odpowiedzi zmiany do swz

odpowiedzi2.BES.pdf

2021-04-05 18:00 Elżbieta Janicka-Suchacz W załączeniu odpowiedzi , zmiany do SWZ oraz zamiana ogłoszenia

ODPWOWIEDZ .BES.pdf

załącznik nr 2zm.05. [...].docx

zmianan ogłoszenia [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 399