Proceeding: 17/TP1/2021 Dostawa materiałów elektrycznych, baterii i akumulatorów

Deadlines:
Published : 29-03-2021 11:31:00
Placing offers : 09-04-2021 09:00:00
Offers opening : 09-04-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
17(TP1)2021_0_SWZ_elektryczne.pdf pdf 970.77 2021-03-29 11:31:00 Proceeding
17(TP1)2021_1_formularz_ofertowy.doc doc 79.5 2021-03-29 11:31:00 Proceeding
17(TP1)2021_2_Oświadczenia Wykonawcy.doc doc 76 2021-03-29 11:31:00 Proceeding
17(TP1)2021_3_Formularz_cenowy.xlsx xlsx 42.75 2021-03-29 11:31:00 Proceeding
17(TP1)2021_4_umowa_wzor.pdf pdf 341.49 2021-03-29 11:31:00 Proceeding
17(TP1)2021_5_zobowiazanie_podmiotu_trzeciego.doc doc 44 2021-03-29 11:31:00 Proceeding
17__6_Opis przedmiotu zamówienia-zał_nr_6.pdf pdf 463.54 2021-03-29 11:31:00 Proceeding
ogłoszenie_o_zamówieniu_2021_BZP_00024187_01.pdf pdf 3338.8 2021-03-29 11:31:00 Proceeding
wniosek_nr_1.pdf pdf 197.98 2021-03-30 13:46:11 Public message
17_TP1_2021_informacja_o_ofertach.pdf pdf 357.21 2021-04-09 13:58:37 Public message
17TP12021_1_sprostowanie.pdf pdf 162 2021-04-14 11:57:44 Public message

Announcements

2021-04-14 11:57 Zamówienia Publiczne W załączeniu znajduje się sprostowanie informacji o złożonych ofertach zamieszczonej dnia 09.04.2021 r.

17TP12021_1_sprostow [...].pdf

2021-04-09 13:58 Zamówienia Publiczne Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający udostępnia informację o założonych ofertach.

17_TP1_2021_informac [...].pdf

2021-04-09 09:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi 208 811,25 PLN brutto, z podziałem na 4 części:
1 część - 114 803,03 PLN,
2 część - 69 999,99 PLN,
3 część - 7 936,38 PLN,
4 część - 16 071,85 PLN.
2021-03-30 13:46 Zamówienia Publiczne Odpowiedź na wniosek z dnia 30.03.2021 r.

wniosek_nr_1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 594