Proceeding: NE.38.8.2021 Wykonanie i dostawa indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnyvch

Deadlines:
Published : 29-03-2021 10:46:00
Placing offers : 08-04-2021 09:00:00
Offers opening : 08-04-2021 09:10:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.docx docx 18.93 2021-03-29 10:46:00 Proceeding
SIWZ.docx docx 51.51 2021-03-29 10:46:00 Proceeding
Zał. Nr 1 do SIWZ - SOPZ.docx docx 33.62 2021-03-29 10:46:00 Proceeding
Zał. nr 2 - 6 do SIWZ.docx docx 29.67 2021-03-29 10:46:00 Proceeding
Zał. Nr 7 do SIWZ - Projekt umowy.docx docx 51.53 2021-03-29 10:46:00 Proceeding
odp. na pytania_1.docx docx 38.71 2021-04-07 10:35:45 Public message
zawiad. o wyborze najk. oferty_1.docx docx 39.78 2021-04-08 14:50:40 Public message

Announcements

2021-04-08 14:50 Halina Walczak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiad. o wyborze na [...].docx

2021-04-07 10:35 Halina Walczak W załączeniu odpowiedzi na pytania Wykonawcy

odp. na pytania_1.do [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
Unlock the form

The number of page views: 326