Proceeding: 46/2021 Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - pasy żołnierskie i kurtki pilota.

Deadlines:
Published : 26-03-2021 12:23:00
Placing offers : 05-05-2021 08:00:00
Offers opening : 05-05-2021 08:30:00
Procedure: Przetarg ograniczony - wnioski
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Przypominamy, że wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisany elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu - 2021-OJS060-153129-pl.pdf pdf 184.83 2021-03-26 12:23:00 Proceeding
Opis sposobu przygotowania wniosku.docx docx 78.4 2021-03-26 12:23:00 Proceeding
2021-OJS080-207208-pl.pdf pdf 90.72 2021-04-26 13:11:05 Public message
Załącznik nr 2 do opisu (...) - PO AKTUALIZACJI 26.04.docx docx 13.65 2021-04-26 13:11:05 Public message
ZMIANA OPISU PRZYGOTOWANIA WNIOSKU.doc doc 80.5 2021-04-26 13:11:05 Public message

Announcements

2021-04-26 13:11 Agata Modrzewska Informacja o zmianie opisu przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ogłoszenia o zamówieniu

2021-OJS080-207208-p [...].pdf

Załącznik nr 2 do o [...].docx

ZMIANA OPISU PRZYGOT [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Uwaga! Załączniki dodane w tym miejscu mogą zostać udostępnione publicznie na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych. Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1112