Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 3/2021 Sukcesywna dostawa nakładek do zdalnego odczytu wodomierzy w technologii GSM oraz impulsatorów HRI

Deadlines:
Published : 26-03-2021 10:23:00
Placing offers : 08-04-2021 11:45:00
Offers opening : 08-04-2021 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Ofertę  składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - Nakładki do odczytu wodomierzy.zip zip 182.78 2021-03-26 10:23:00 Proceeding
6 - Odpowiedzi na pytania 1.docx docx 21.21 2021-04-06 15:11:19 Public message
7 - Modyfikacja nr 1 do SWZ.docx docx 15.49 2021-04-06 15:12:47 Public message
9 - Informacja z otwarcia ofert - Nakladki do wodom.docx docx 17.53 2021-04-09 11:25:51 Public message
14 - Informacja o wyborze - Nakładki.doc doc 32 2021-05-10 08:59:27 Public message

Announcements

2021-05-10 08:59 Marek Kowalski W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie wszystkich części.

14 - Informacja o wy [...].doc

2021-04-09 11:25 Marek Kowalski W załączeniu informacja z otwarcia ofert

9 - Informacja z otw [...].docx

2021-04-08 11:45 Buyer message Zamawiający informuje iż kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (netto i brutto) wynosi:
422 615,57 zł net + 23%VAT = 519 817,16 zł brutto, w tym
Część nr 1 – 404 540,98 zł net + 23% VAT = 497 585,41zł brutto,
Część nr 2 – 18 074,59 zł net + 23% VAT = 22 231,75 zł brutto,
2021-04-06 15:12 Marek Kowalski W załączeniu informacja o dokonanej modyfikacji załącznika nr 3 do specyfikacji warunków zamówienia

7 - Modyfikacja nr 1 [...].docx

2021-04-06 15:11 Marek Kowalski W załączeniu informacja o udzielonych odpowiedziach na pytania, która wpłynęły w ramach niniejszego postępowania

6 - Odpowiedzi na py [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 427