Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/ZO/3/2021 Robota budowlana w zakresie dwóch części: Część nr 1: Naprawa pomieszczeń w budynku nr 135 w k. w. w Lublinie; Część nr 2: Naprawa posadzek w budynku nr 109 w k. w. w Lublinie

Edyta Sieczkowska Prokop
32 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Deadlines:
Published : 26-03-2021 10:20:00
Placing offers : 08-04-2021 09:37:31
Offers opening : 12-04-2021 11:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, ul. Wojska Polskiego 2F, 22-400 Zamość, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego pod nazwą: Robota budowlana w zakresie dwóch części: Część nr 1: Naprawa pomieszczeń w budynku nr 135 w kompleksie wojskowym przy ul. Herberta 49 w Lublinie; Część nr 2: Naprawa posadzek w budynku nr 109 w kompleksie wojskowym przy ul. Herberta 49 w Lublinie, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym. Treść Zapytania ofertowego wraz z załącznikami stanowi załącznik do postępowania.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


Zamawiający będzie rozpatrywał tylko i wyłącznie pełną ofertę, sporządzoną zgodnie ze wzorem oferty. Wzór oferty stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel.: 261 181 387

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zapytanie ofertowe ZO 3.docx docx 191.75 2021-03-26 10:20:00 Proceeding

Announcements

2021-04-08 09:52 Edyta Sieczkowska Prokop Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Z uwagi na fakt braku możliwości złożenia ofert częściowych - Zamawiający anuluje powyższe postępowanie oraz informuje, iż postępowanie zostanie ponownie zamieszczone na platformie zakupowej.

UWAGA:
W związku z anulowaniem oraz ponownym zamieszczeniem ww. postępowania na platformie zakupowej, Zamawiający informuje, iż zmianie ulegnie termin składania i otwarcia ofert. Nowy, wyznaczony termin zostanie opublikowany na stronie ponownie zamieszczonego, przedmiotowego postępowania.


2021-04-08 09:37 Edyta Sieczkowska Prokop Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Z uwagi na fakt braku możliwości złożenia ofert częściowych - Zamawiający anuluje powyższe postępowanie oraz informuje, iż postępowanie zostanie ponownie zamieszczone na platformie zakupowej.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Robota budowlana w zakresie dwóch części: Część nr 1: Naprawa pomieszczeń w budynku nr 135 w k. w. w Lublinie; Część nr 2: Naprawa posadzek w budynku nr 109 w k. w. w Lublinie Wzór oferty stanowi załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. Zamawiający będzie rozpatrywał tylko i wyłącznie pełną ofertę. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7067 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Zgodnie z zapisami treści Zapytania ofertowego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 519