Proceeding: INFR/110/2021 Mineralizacja pasów ppoż.

Deadlines:
Published : 25-03-2021 12:20:00
Placing offers : 08-04-2021 23:59:00
Offers opening : 09-04-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01. SWZ-TP.doc doc 228.5 2021-03-25 12:20:00 Proceeding
02-Zal._nr_1.1_do_SIWZ_-_formularz_ofertowy.doc doc 54.5 2021-03-25 12:20:00 Proceeding
03-Zal._nr_1.2_do_SIWZ_-_formularz_ofertowy.doc doc 50.5 2021-03-25 12:20:00 Proceeding
04-Zal._nr_1.3_do_SIWZ_-_formularz_ofertowy.doc doc 50.5 2021-03-25 12:20:00 Proceeding
05-Zal._nr_1.4_do_SIWZ_-_formularz_ofertowy.doc doc 51 2021-03-25 12:20:00 Proceeding
06-Zal._nr_2_do_SWZ_wzor_umowy.docx docx 52.56 2021-03-25 12:20:00 Proceeding
07-Zal._nr_3.1_do_SWZ_oswiadczenie.docx docx 21.89 2021-03-25 12:20:00 Proceeding
08d8ef5c-d839-26a9-805c-9c00013e592f.pdf pdf 114.56 2021-03-25 12:20:00 Proceeding
08-Zal._nr_3.2_do_SWZ_oswiadczenie.doc doc 35 2021-03-25 12:20:00 Proceeding
09-Zal._nr_3.3_do_SWZ_oswiadczenie.docx docx 21.8 2021-03-25 12:20:00 Proceeding
10-Zal._nr_4_do_SWZ_opz.docx docx 33.07 2021-03-25 12:20:00 Proceeding
11-Zal._5_do_SWZ_wykaz_sprzetu.doc doc 45 2021-03-25 12:20:00 Proceeding
12-Zal._nr_6_do_SWZ_-_wykaz_uslug.doc doc 45 2021-03-25 12:20:00 Proceeding
modyfikacja ogłoszenia 01.04.2021.pdf pdf 32.04 2021-04-01 09:43:13 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 54.5 2021-04-09 12:02:10 Public message

Announcements

2021-04-09 12:02 Sylwia Bartkowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

2021-04-08 23:59 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający – 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą we Wrocławiu (50-984) przy ul. Obornickiej 100-102 informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć następujące kwoty brutto:

zadanie nr 1: 39 971,71 zł
zadanie nr 2: 226 670,40 zł
zadanie nr 3: 21 340,80 zł
zadanie nr 4: 6 065,28 zł

2021-04-01 09:43 Sylwia Bartkowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

modyfikacja ogłoszen [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 346