Proceeding: RB/7/12WOG/2021 Remont budynku nr 58 w kompleksie wojskowym przy ul. Dworcowej 56 w Inowrocławiu.

Agnieszka Zakrzewska
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Deadlines:
Published : 24-03-2021 09:00:00
Placing offers : 08-04-2021 09:00:00
Offers opening : 08-04-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu RB7.pdf pdf 76.98 2021-03-24 09:00:00 Proceeding
SWZ RB7.pdf pdf 355.14 2021-03-24 09:00:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - specyfikacja techniczna.pdf pdf 1609.29 2021-03-24 09:00:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - kosztorys nakładczy przedmiar.pdf pdf 5793.84 2021-03-24 09:00:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - formularz ofertowy.doc doc 90 2021-03-24 09:00:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - oświadczenie art. 125.1.docx docx 25.38 2021-03-24 09:00:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - wykaz osób.docx docx 24 2021-03-24 09:00:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Umowa.pdf pdf 761.24 2021-03-24 09:00:00 Proceeding
załączniki do umowy.pdf pdf 1637.92 2021-03-24 09:00:00 Proceeding
1531_58.PRZEDMIAR rb7.pdf pdf 53.96 2021-03-26 09:18:53 Public message
informacja z otwarcia ofert rb7.pdf pdf 777.9 2021-04-08 14:43:49 Public message

Announcements

2021-04-08 14:43 Agnieszka Zakrzewska Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-08 09:00 Buyer message Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia wynosi: 179.500,37 zł. brutto.
2021-03-26 09:18 Agnieszka Zakrzewska Zamawiający udostępnia przedmiar robót w formacie pdf.

1531_58.PRZEDMIAR rb [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 401